KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Prof. dr. F.W.A. (Frans) van Poppel

Pagina-navigatie:

Frans van Poppel

Honorary Fellow

Affiliations

Emeritus Special Full Professor  at the Department of Sociology, Utrecht University

Educational background

Social Sciences / Demography

Expertise

Historical demography, family formation, mortality

Phone

++ 31 (0)70 3565241

E-mail

poppel @ nidi.nl

Publications (selection)

RIS

RIS

RIS

RIS

Poppel, F. van (2012),
De familie Doorsnee tegen het licht; anderhalve eeuw veranderingen in de Nederlandse familiestructuur, Inaugurele rede, Utrecht / Den Haag: Universiteit Utrecht / Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. 24 p. [pdf]
  De familie Doorsnee tegen het licht; anderhalve eeuw veranderingen in de Nederlandse familiestructuur
Bengtsson, T. & F. van Poppel (2011),
Socioeconomic inequalities in death from past to present: An introduction. Explorations in Economic History 48 (3): 343-356. [pdf]
Bijleveld, C. & F. van Poppel (2011),
The success of the civilization offensive: Societal adaptation of reformed boys in the early twentieth century in the Netherlands. Journal of Social History 44 (4): 1173-1194. [pdf]
Bosma, H. & F. van Poppel (2011),
Begraafklasse en overlijdensleeftijd; een onderzoek op een oude Roermondse begraafplaats. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 89 (2): 96-100. [pdf]
Ekamper, P. & F. van Poppel (2011),
De grenzen van de liefde; de geografische horizon van huwelijkspartners in de negentiende en vroege twintigste eeuw. Genealogie, tijdschrift voor familiegeschiedenis 17 (3): 104-107. [pdf]
Ekamper, P., F. van Poppel, C. van Duin & K. Mandemakers (2011),
Heat waves and cold spells and their effect on mortality: An analysis of micro-data for the Netherlands in the nineteenth and twentieth centuries. Annales de Démographie Historique 48 (2): 55-104. [pdf]
Ekamper, P., F. van Poppel & K. Mandemakers (2011),
Widening horizons? The geography of the marriage market in nineteenth- and early-twentieth century Netherlands. In: M. Gutmann, G. Deane, E. Merchant & K. Sylvester (eds.), Navigating time and space in population studies. International Studies in Population 9, Springer, p. 115-160. [pdf]
Poppel, F. van (2011),
Trends in mortality and the evolution of the cause-of-death pattern in the Netherlands: 1850-2000. In: Th. Engelen, J.R. Shepherd & Y. Wen-shan (eds.), Death at the opposite ends of the Eurasian continent; mortality trends in Taiwan and the Netherlands 1850-1945. Amsterdam; Aksant, p. 17-44.
Schenk, N. & F. van Poppel (2011),
Social class, social mobility and mortality in the Netherlands, 1850-2004. Explorations in Economic History 48 (3): 401-417. [pdf]
Vikström, L., F. van Poppel & B. van de Putte (2011),
New light on the divorce transition. Journal of Family History 36 (2): 107-117. [pdf]
Ekamper, P., C. Faes & F. van Poppel (2010),
'Vrijers die van verre komen, zijn te schromen'; geografische homogamie van huwelijkspartners, 1812-1922. Mens en Maatschappij 85 (4): 380-404. [pdf]
Lumey, L.H. & F. van Poppel (2010),
De Hongerwinter als laboratorium; prenatale blootstelling aan ondervoeding en de gevolgen voor de gezondheid later in de levensloop. In: L. Bonneux (ed.), De gezonde levensloop; een geschenk van vele generaties. Boekaflevering Mens & Maatschappij 85, Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 57-82.
Poppel, F. van & P. Ekamper (2010),
Historische ontwikkeling van de sterfte in Nederland. In: A.H.P. Luijben & G.J. Kommer (eds.), Tijd en toekomst; deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter. RIVM-rapport 270061008, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, p. 20-25. [pdf]
Poppel, F.W.A. van, P. Ekamper & A. Pierrard (2010),
Consequenties van sterfte voor familiebanden. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 26 (9): 8-11. [pdf]
Poppel, F. van, P. Tammes & N. Schenk (2010),
Opgroeien in de stad en op het platteland. Verschillen in de gezinssituatie van kinderen in de late negentiende en vroegtwintigste eeuw. In: K. Matthijs, B. van de Putte, J. Kok & H. Bras (eds.), Leven in de Lage Landen. Historisch-demografisch onderzoek in Vlaanderen en Nederland. Leuven/Den Haag: Acco, p. 53-72.
Somers, A. & F. van Poppel (2010),
Priest, parishioner and posterity: a Dutch urban legend or historical fact? The History of the Family 15 (2): 174-190. [pdf]
Bras, H., F. van Poppel & K. Mandemakers (2009),
Relatives as spouses: Preferences and opportunities for kin marriage in a Western society. American Journal of Human Biology 21 (6): 793-804. [pdf]
Ekamper, P., F. van Poppel, C. van Duin & J. Garssen (2009),
150 Years of temperature-related excess mortality in the Netherlands. Demographic Research 21 (14): 385-426. [pdf]
Gaalen, R. van & F. van Poppel (2009),
Long-term changes in the living arrangements of children in the Netherlands. Journal of Family Issues 30 (5): 653-669. [pdf]
Poppel, F.W.A. van (2009),
Huwelijken tussen bloedverwanten. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 25 (8): 5-7. [pdf]
Poppel, F.W.A. van, H.P. van Dalen & E. Walhout (2009),
Diffusion of a social norm: tracing the emergence of the housewife in the Netherlands, 1812-1922. Economic History Review 62 (1): 99-127. [pdf]
Poppel, F. van, R. Jennissen & K. Mandemakers (2009),
Time trends in social class mortality differentials in the Netherlands, 1820-1920; an assessment based on indirect estimation techniques. Social Science History 33 (2): 119-153. [pdf]
Poppel, F. van, J. Schellekens & E. Walhout (2009),
Oversterfte van jonge meisjes in Nederland in de negentiende en eerste helft twintigste eeuw. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 6 (4): 37-69.
Putte, B. van de, F. van Poppel, S. Vanassche, M. Sanchez, S. Jidkova, M. Eeckhaut, M. Oris & K. Matthijs (2009),
The rise of age homogamy in 19th century Western Europe. Journal of Marriage and Family 71 (5): 1234-1253. [pdf]
Ekamper, P. & F. van Poppel (2008),
Zuigelingensterfte per gemeente in Nederland, 1841-1939. Bevolkingstrends, statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland 56 (1): 23-29. [pdf]
Ekamper, P. & F. van Poppel (2008),
Infant mortality by municipality in the Netherlands, 1841-1939. Dataset deposited with DANS - Easy Archiving System [Dataset Persistent identifier: urn:nbn:nl:ui:13-d9x-vke
Poppel, F. van & R. van Gaalen (2008),
The presence of parents and childhood survival: the passage of social time and differences by social class. In: T. Bengtsson & G.P. Mineau (eds.), Kinship and demographic behavior in the past. Springer, p. 105-134.
Poppel, F.W.A. van & R.I.A. van Gaalen (2008),
Sociale klasse, sociale mobiliteit en sterfte in Nederland, 1850-2007. In: I. Maas, M.H.D. van Leeuwen & K. Mandemakers (eds.), Honderdvijftig jaar levenslopen: de Historische Steekproef Nederlandse Bevolking. Boekaflevering Mens & maatschappij 83 (2008). Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 203-236. [pdf]
Poppel, F. van, C. Monden & K. Mandemakers (2008),
Marriage timing over the generations. Human Nature 19 (1): 7-22. [pdf]
Alter, G., M. Dribe & F. van Poppel (2007),
Widowhood, family size, and post-reproductive mortality: a comparative analysis of three populations in nineteenth-century Europe. Demography 44 (4): 785-806. [pdf]
Ekamper, P. & F.W.A. van Poppel (2007),
Boer zocht vrouw; maar het liefst dicht bij huis... Demos, bulletin over bevolking en samenleving 23 (9): 5-8. [pdf]
Gaalen, R. van & F. van Poppel (2007),
Kinderen en de veranderingen in de gezinsstructuur in de afgelopen anderhalve eeuw. In: T. van der Lippe, P.A. Dykstra, G. Kraaykamp & J. Schippers (eds.), De maakbaarheid van de levensloop. Assen: Van Gorcum, p. 21-42.
Gaalen, R.I.A. van & F.W.A. van Poppel (2007),
Leeftijd moeder bij eerste geboorte sinds 1850; stijging afgelopen 40 jaar blijkt zonder precedent. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 23 (4): 7-8. [pdf]
Musterd, S., M.C. Deurloo, J.J. Harts, E.J.A. Broekhuis, P. Ekamper & F.W.A. van Poppel (2007),
Bevolking. In: De Bosatlas van Nederland. Groningen: Wolters-Noordhoff, p. 295-319.
Poppel, F. van, P. Ekamper & H. van Solinge (2007),
Farmer looking for a wife: marital behaviour of the farming population in nineteenth-century Netherlands. In: H. Moerbeek, A. Niehof & J. van Ophem (eds.), Changing families and their lifestyles. Mansholt publication series, Volume 5. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, p. 51-76.
Poppel, F. van & I. Esveldt (2007),
Nederlandse artsen en hun kindertal. In: P. Stokvis (ed.), Geschiedenis van het privéleven: bronnen en benaderingen. Amsterdam: Uitgeverij SUN, p. 433-454.
Poppel, F. van & R. van Gaalen (2007),
Kinderen, gezinnen en familie. In: W. Koops, B. Levering & M. de Winter (eds.), Het kind als spiegel van de beschaving; een moderne antropologie van het kind. Amsterdam: Uitgeverij SWP, p. 97-114.
Spijker, J., F. van Poppel & L. van Wissen (2007),
Explaining new trends in the gender gap of mortality: insights from a regional trend-analysis of the Netherlands. In: Vienna yearbook of population research. Vienna: Austrian Academy of Sciences Press, p. 61-92. [pdf]
Dalen, H.P. van, F. van Poppel & H. van Solinge (2006),
Langer leven, later met pensioen? Demos, bulletin over bevolking en samenleving 22 (2): 9-13. [pdf]
Derosas, R. & F. van Poppel (eds.) (2006),
Religion and the decline of fertility in the Western World. Dordrecht: Springer. 319 p. $ 129
  Religion and the decline of fertility in the Western World
Kalmijn, M., A.C. Liefbroer, F. van Poppel & H. van Solinge (2006),
The family factor in Jewish-Gentile intermarriage: a sibling analysis of the Netherlands. Social Forces 84 (3): 1348-1358. [pdf]
Poppel, F. van (2006),
Demografie en genealogie; uw familiegeschiedenis en de bevolkingsstatistieken. Genealogie, kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie 12 (1): 16-22.
Poppel, F.W.A. van, H.P. van Dalen & E. Walhout (2006),
Diffusion of a social norm: tracing the emergence of the housewife in the Netherlands, 1812-1922, Tinbergen Institute Discussion Paper TI 2006-107/1. Amsterdam etc.: Tinbergen Institute, 42 p. [pdf]
Poppel, F. van & R. Desrosas (2006),
Introduction. In: R. Derosas & F. van Poppel (eds.), Religion and the decline of fertility in the Western world. Dordrecht: Springer, p. 1-19.
Poppel, F. van & R. van Gaalen (2006),
Opgroeien in Zeeland: veranderingen in de gezinsstructuur in Zeeland in de afgelopen anderhalve eeuw. Zeeland 15 (1): 33-43.
Schellekens, J. & F. van Poppel (2006),
Religious differentials in marital fertility in The Hague (Netherlands) 1860-1909. Population Studies 60 (1): 23-28. [pdf]
Schellekens, J. & F. van Poppel (2006),
Religious differentials in marital fertility in The Hague (Netherlands), 1860-1909. In: R. Derosas & F. van Poppel (eds.), Religion and the decline of fertility in the Western world. Dordrecht: Springer, p. 59-81.
Somers, A. & F. van Poppel (2006),
Priesters en het veranderend kindertal van de Brabantse katholieken, 1940-1970: een onderzoek naar de beleving van de priesterlijke rol. In: A.J.A. Bijsterveld, J.A.F.M. van Oudheusden et al. (eds.), Noordbrabants Historisch Jaarboek 22-23, 2005-2006. 's-Hertogenbosch: Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, p. 124-149.
Somers, A. & F. van Poppel (2006),
Priesters en het veranderend kindertal van de Brabantse katholieken, 1940-1970: een onderzoek naar de beleving van de priesterlijke rol. In: A.J.A. Bijsterveld, J.A.F.M. van Oudheusden, E.J.M.F.C. Broers, C.M.A. Caspers, A.A.P.O. Janssens, K.A.H.W. Leenders, J.G.M. Sanders & L. Toorians (eds.), Noordbrabants Historisch Jaarboek 22-23, 2005-2006. 's-Hertogenbosch: Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, p. 124-149.
Woods, R.I., A. Løkke & F. van Poppel (2006),
Two hundred years of evidence-based perinatal care: latefetal mortality in the past. Archives of Disease in Childhood, Fetal and Neonatal Edition 91 (6): F445-F447. [pdf]
Esveldt, I. & F. van Poppel (2005),
Partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland. In: J. Kok & M.H.D. van Leeuwen (eds.), Genegenheid en gelegenheid; twee eeuwen partnerkeuze en huwelijk. Amsterdam: Aksant, p. 103-133.
Poppel, F. van, I. Deerenberg, J. Wolleswinkel-Van den Bosch & P. Ekamper (2005),
Hoe lang leefden wij? Historische veranderingen in de levensduur en het doodsoorzakenpatroon. Bevolkingstrends, statistisch kwartaalblad over de demografie van Nederland 53 (3): 18-25. [pdf]
Poppel, F. van & P. Ekamper (2005),
De Goudse horizon verruimd; veranderingen in de herkomst van Goudse bruiden en bruidegoms. In: J. Kok & M.H.D. van Leeuwen (eds.), Genegenheid en gelegenheid; twee eeuwen partnerkeuze en huwelijk. Amsterdam: Aksant, p. 181-211.
Poppel, F. van, M. Jonker & K. Mandemakers (2005),
Differential infant and child mortality in three Dutch regions, 1812-1909. Economic History Review 58 (2): 272-309. [pdf]
Poppel, F. van & A.C. Liefbroer (2005),
Living conditions during childhood and survival in later life - study design and first results. Historical Social Research 30 (3): 265-285. [pdf]
Poppel, F. van & M. Schoonheim (2005),
Measuring cultural differences between religions using network data; an example based on nineteenth-century Dutch marriage certificates. Annales de Démographie Historique 42 (1): 173-197. [pdf]
Poppel, F. van (2004),
De bevolkingsbewegingen. In: J.C.H. Blom (ed.), Leiden vanaf 1896. Leiden: Stichting Geschiedschrijving Leiden, p. 43-57.
Poppel, F. van (2004),
De confrontatie met de dood: sterfte van vrouwen en van mannen in Nederland, 1850-2002. In: Jaarboek voor vrouwengeschiedenis. Amsterdam: Aksant, p. 107-132.
Poppel, F. van (2004),
How effective was nineteenth-century medical knowledge in fighting infant mortality? Evidence on infant survival among the Dutch medical profession. In: M. Breschi & L. Pozzi (eds.), The determinants of infant and child mortality in past European populations. Udine: Forum, p. 191-212.
Solinge, H. van, A. Liefbroer, F. van Poppel & E. Dourleijn (2004),
Contemporary patterns of family formation, fertility and family dissolution among Jews and non-Jews in the Netherlands. In: G. Brunet, M. Oris & A. Bideau (eds.), Les minorités: une démographie culturelle et politique, XVIIIe - XXe siècles / Minorities: a cultural and political demography, 18th-20th centuries, Population, Famille et Société / Population, Family and Society, Vol. 2. Bern etc.: Peter Lang, p. 73-91.
Zeegers, M.P.A., F. van Poppel, R. Vlietinck, L. Spruijt & H. Ostrer (2004),
Founder mutations among the Dutch. European Journal of Human Genetics 12 (7): 591-600. [pdf]
Ekamper, P., R. van der Erf, N. van der Gaag, K. Henkens, E. van Imhoff & F. van Poppel (2003),
Bevolkingsatlas van Nederland: demografische ontwikkelingen van 1850 tot heden. Rijswijk: Elmar. 176 p. € 25 [pdf - 20.6 MB!]
  Bevolkingsatlas van Nederland
Poppel,, F.W.A. van (2003),
Slachtoffers van de kou; oversterfte in de winter van 1963. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 19 (1): 8-10.
Poppel, F. van & E. Beekink (2003),
De 'gezondheid' van Nederland: sterftetrends en sterfteverschillen in de negentiende en twintigste eeuw. In: E. Beekink, O. Boonstra, T. Engelen & H. Knippenberg (eds.), Nederland in verandering: maatschappelijke ontwikkelingen in kaart gebracht, 1800-2000. Amsterdam: Aksant, p. 71-94.
Poppel, F. van, A. Liefbroer & J. Schellekens (2003),
Religion and social mobility in nineteenth-century The Hague. Sociology of Religion 64 (2): 247-271.
Poppel, F. van, M. Oris & J. Lee (eds.) (2003),
The road to independence: leaving home in Western and Eastern societies, 16th-20th centuries. Population, family and society, volume 1. Bern etc.: Peter Lang. 450 p. € 58.70
  The road to independence
Poppel, F. van & H. Röling (2003),
Physicians and fertility control in the Netherlands. Journal of Interdisciplinary History 34 (2): 155-185. [pdf]
Somers, A. & F. van Poppel (2003),
Catholic priests and the fertility transition among Dutch Catholics, 1935-1970. Annales de Démographie Historique 40 (2): 57-88.
Somers, A. & F. van Poppel (2003),
Het vergaan der huwelijkskuisheid: de invloed van priesters op de geboorteregeling onder katholieken in Nederland in de periode 1935-1970. Mens en Maatschappij 78 (4): 300-330. [pdf]
Szreter, S., R.A. Nye & F. van Poppel (2003),
Fertility and contraception during the demographic transition: qualitative and quantitative approaches. Journal of Interdisciplinary History 34 (2): 141-154. [pdf]
Walhout, E. & F. van Poppel (2003),
"De vermelding des beroeps: eene ijdele formaliteit?": twee eeuwen vrouwelijke beroepsarbeid in Nederlandse huwelijksakten. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 29 (3): 301-332.
Beekink, E., F. van Poppel & A. Liefbroer (2002),
Parental death and death of the child: common causes or direct effects? In: R. Derosas & M. Oris (eds.), When dad died: individuals and families coping with family stress in past societies. Bern etc.: Peter Lang, p. 233-260.
Hubbard, W.H., K. Pitkänen, J. Schlumbohm, S. Sogner, G. Thorvaldsen & F. van Poppel (2002),
Historical studies in mortality decline. II. Historisk-Filosofisk Klasse Skrifter og avhandlinger Nr. 3. Oslo: Novus Forlag in association with the Centre for Advanced Study, at the Norwegian Academy of Science and Letters. 134 p. € 22.75
  Historical studies in mortality decline
Lucassen, L. & F. van Poppel (2002),
Nieuwkomers aan de Noordzee: studies naar migranten in Nederland, 1600-2000. Spiegel Historiael 37 (7-8): 288-290.
Poppel, F. van (2002),
Groei in aantal en in kracht. In: P.H.A.M. Abels, K. Goudriaan, N.D.B. Habermehl & J.H. Kompagnie (eds.), Duizend jaar Gouda: een stadsgeschiedenis. Hilversum: Verloren, p. 525-555.
Poppel, F. van & E. Beekink (2002),
Mapping infant mortality in the Netherlands: its history and current status. In: W.H. Hubbard, K. Pitkänen, J. Schlumbohm, S. Sogner, G. Thorvaldsen & F. van Poppel (eds.), Historical studies in mortality decline. Oslo: Novus Forlag, p. 113-134. [pdf]
Poppel, F. van & J. van Dijk (2002),
The beginning of health statistics 1750-1870: In: P.M.M. Klep & I.H. Stamhuis (eds.), The statistical mind in a pre-statistical era: the Netherlands 1750-1850. Amsterdam: Aksant, p. 241-277.
Poppel, F. van & K. Mandemakers (2002),
Het geluk van borstvoeding; regionale en sociaal-economische verschillen in kindersterfte, 1812-1912. Index 9 (10): 28-31. [pdf]
Poppel, F. van & K. Mandemakers (2002),
Sociaal-economische verschillen in zuigelingen- en kindersterfte in Nederland, 1812-1912. Bevolking en Gezin 31 (2): 5-39. [pdf]
Poppel, F. van & K. Mandemakers (2002),
Sterven in Friesland: levensduur en sociale ongelijkheid in Friesland in de negentiende en vroeg-twintigste eeuw. It Beaken 63 (3-4): 146-163.
Poppel, F.W.A. van & K. Mandemakers (2002),
Vaders op leeftijd; vergelijking met de 19 eeuw. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 18 (2): 13-16.
Poppel, F. van, J. Schellekens & A.C. Liefbroer (2002),
Religious differentials in infant and child mortality in Holland, 1855-1912. Population Studies 56 (3): 277-290. [pdf]
Smits, L., G. Zielhuis, P. Jongbloet & F. van Poppel (2002),
Mother's age and daughter's fecundity: an epidemiological analysis of late 19th to early 20th century family reconstitutions. International Journal of Epidemiology 31 (2): 349-358. [pdf]
Tabeau, E., F. Willekens & F. van Poppel (2002),
Parameterisation as a tool in analysing age, period and cohort effects on mortality: a case study of the Netherlands. In: G.Wunsch, M. Mouchart & J. Duchene (eds.), The life table: modelling survival and death. Dordrecht etc.: Kluwer Academic Publishers, p. 141-169.
Imhoff, E. van, A. Liefbroer, F. van Poppel, H. van Solinge & E. Dourleijn (2001),
Het aantal Joden in Nederland anno 2000: een toepassing van alternatieve methoden om de omvang van niet geregistreerde populaties te schatten. Bevolking en Gezin 30 (3): 97-120. [pdf]
Liefbroer, A. & F. van Poppel (2001),
Relatievorming en -ontbinding. In: H. van Solinge & M. de Vries (eds.), De Joden in Nederland anno 2000. Amsterdam: Aksant, p. 47-60.
Poppel, F.W.A. van (2001),
Gemiddelde levensduur: voorsprong vrouwen neemt af. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 17 (7): 64.
Poppel, F. van (2001),
Van vijf naar 16 miljoen; de groei van de Nederlandse bevolking in de afgelopen eeuw. In: J. van Maarseveen & P.K. Doorn (eds.), Nederland een eeuw geleden geteld. Amsterdam etc.: Stichting Beheer IISG etc., p. 65-88.
Poppel, F. van & E. Beekink (2001),
De biometer in kaart gebracht: zuigelingen- en totale sterftecijfers voor Nederlandse gemeenten, 1812-1939. Gewina; tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek 24 (1): 18-32. [pdf]
Poppel, F. van & I. Joung (2001),
Long-term trends in marital status mortality differences in the Netherlands 1850-1970. Journal of Biosocial Science 33 (2): 279-304. [pdf]
Poppel, F. van & A.C. Liefbroer (2001),
Leeftijdsverschillen tussen huwelijkspartners: een interpretatie van veranderingen en verschillen in de negentiende en twintigste eeuw. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 7 (2): 129-152.
Poppel, F. van, A.C. Liefbroer, J.K. Vermunt & W. Smeenk (2001),
Love, necessity and opportunity: changing patterns of marital age homogamy in the Netherlands, 1850-1993. Population Studies 55 (1): 1-14. [pdf]
Poppel, F. van & H. van Solinge (2001),
Ontwikkelingen in de levensloop. In: C. van Eijl, L. Heerma van Voss & P. de Rooy (eds.), Sociaal Nederland: contouren van de twintigste eeuw. Amsterdam: Aksant, p. 45-68.
Poppel, F. van, H. van Solinge & M. de Vries (2001),
Inleiding. In: H. van Solinge & M. de Vries (eds.), De Joden in Nederland anno 2000. Amsterdam: Aksant, p. 1-6.
Solinge, H. van, A.C. Liefbroer & F.W.A. van Poppel (2001),
Joden in Nederland. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 17 (9): 77-80.
Wolleswinkel-van den Bosch, J.H., F.W.A. van Poppel, C.W.N. Looman & J.P. Mackenbach (2001),
The role of cultural and economic determinants in mortality decline in the Netherlands, 1875/1879-1920/1924: a regional analysis. Social Science & Medicine 53 (11): 1439-1453. [pdf]
Poppel, F. van (2000),
Children in one-parent families; survival as an indicator of the role of the parents. Journal of Family History 25 (3): 269-290. [pdf]
Poppel, F. van (2000),
Long-term trends in relative health differences between men and women. European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology 93 (2): 119-122. [pdf]
Poppel, F. van & E. van Imhoff (2000),
Demografie van de doden. Natuur en Techniek 68 (3): 40-43.
Solinge, H. van, E. Walhout & F. van Poppel (2000),
Determinants of institutionalization of orphans in a nineteenth-century Dutch town. Continuity and Change 15 (1/2): 139-166. [pdf]
Wolleswinkel-van den Bosch, J.H., F.W.A. van Poppel, C.W.N. Looman & J.P. Mackenbach (2000),
Determinants of infant and early childhood mortality levels and their decline in the Netherlands in the late nineteenth century. International Journal of Epidemiology 29 (6): 1031-1040. [pdf]
Woude, A. van der & F. van Poppel (2000),
De betekenis van de migratie voor de demografische situatie in de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën. In: A. van der Woude, Leven met geschiedenis; theorie, praktijk en toepassing van historische kennis. Amsterdam: Uitgeverij Balans. p. 225-245.
Woude, A. van der, C. Vandenbroeke & F. van Poppel (2000),
De zuigelingen- en kindersterfte in België en Nederland in seculair perspectief: In: A. van der Woude, Leven met geschiedenis; theorie, praktijk en toepassing van historische kennis. Amsterdam: Uitgeverij Balans. p. 195-223.
Ekamper, P., F. van Poppel & E. Tabeau (1999),
Leven dankzij 150 jaar sterftedaling. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 15 (3): 17-20.
Poppel, F. van (1999),
De 'statistieke ontleding van de dooden' : een spraakzame bron? Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op de wisselleerstoel L.J. Rogier aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op 15 januari 1999. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 57 p.
Poppel, F. van & E. Walhout (1999),
De magie van het getal: trouwen op een dolle dwaze dag in september. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 15 (9): 70-72.
Beekink, E., F. van Poppel & A.C. Liefbroer (1998),
Changes in Choice of Spouse as an Indicator of a Society in a State of Transition: Woerden, 1830-1930. Historical Social Research 23 (1/2): 231-253.
Joung, I.M.A., H.D. van de Mheen, K. Stronks, F.W.A. van Poppel & J.P. Mackenbach (1998),
A longitudinal study of health selection in marital transitions. Social Science & Medicine 46 (3): 425-435. [pdf]
Poppel, F. van & G. Beets (1998),
Van de wieg tot het graf: de Nederlandse bevolking in de 20e eeuw. In: H. Pott-Buter & K. Tijdens (eds.), Vrouwen: leven en werk in de twintigste eeuw. Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 13-32.
Poppel, F. van, J. de Jong & A. Liefbroer (1998),
The effects of paternal mortality on sons' social mobility: a nineteenth-century example. Historical Methods 31 (3): 101-112.
Poppel, F. van & K. Mandemakers (1998),
Sterven in Zeeland. Zeeland 7 (3): 116-130.
Poppel, F. van & H. van Solinge (1998),
Demografische ontwikkeling van Nederland in de 20e eeuw. Openbaar bestuur 8 (10): 3-9.
Wolleswinkel-van den Bosch, J.H., F.W.A. van Poppel, E. Tabeau & J.P. Mackenbach (1998),
Mortality decline in the Netherlands in the period 1850-1992: a turning point analysis. Social Science & Medicine 47 (4): 429-443. [pdf]
Kok, J., F. van Poppel & E. Kruse (1997),
Mortality among illegitimate children in Mid-nineteenth-century the Hague. In: C.A. Corsini & P.P. Viazzo (eds.), The decline of infant and child mortality: the European experience 1750-1990. The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, p. 193-211.
Joung, I., K. Stronks, F.W.A. van Poppel & J.P. Mackenbach (1997),
The contribution of intermediate factors to marital status differences in self-reported health. Journal of Marriage and the Family 59 (2): 476-490.
Poppel, F. van (1997),
Family breakdown in nineteenth-century Netherlands: divorcing couples in the Hague. The History of the Family 2 (1): 49-72. [pdf]
Poppel, F. van (1997),
Nineteenth-century remarriage patterns in the Netherlands. Journal of Interdisciplinary History 28 (3): 343-383.
Poppel, F. van & J.P. van Dijk (1997),
The development of cause-of-death registration in the Netherlands, 1865-1955. Continuity and Change 12 (2): 265-287. [pdf]
Poppel, F. van & C. van der Heijden (1997),
The effects of water supply on infant and childhood mortality: a review of historical evidence. Health Transition Review 7 (2): 113-150. [pdf]
Poppel, F. van & K. Mandemakers (1997),
Differential infant and child mortality in the Netherlands, 1812-1912: first results of the historical sample of the population of the Netherlands. In: A. Bideau, B. Desjardins & H. Pérez-Brignoli (eds.), Infant and child mortality in the past. Oxford: Clarendon Press, p. 276-300.
Post, W., F. van Poppel, E. van Imhoff & E. Kruse (1997),
Reconstructing the extended kin-network in the Netherlands with genealogical data: methods, problems and results. Population Studies 51 (3): 263-278. [pdf]
Smits, L.J., F.W.A. van Poppel, J.A. Verduin, P.H. Jongbloet, H. Straatman & G.A. Zielhuis (1997),
Is fecundability associated with month of birth? An analysis of 19th and early 20th century family reconstitution data from the Netherlands. Human Reproduction 12 (11): 2572-2578. [pdf]
Valkonen, T. & F. van Poppel (1997),
The contribution of smoking to sex differences in life expectancy: four Nordic countries and the Netherlands 1970-1989. European Journal of Public Health 7 (3): 302-310.


Kruimelpad:
  1. Home
  2. Staff
  3. Overview


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken