KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Actueel

Nieuws

Veni-beurs voor Marleen Damman

28-07-2017

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan 154 pas gepromoveerde onderzoekers een Veni-financiering van maximaal 250.000 euro verleend. Aan NIDI-onderzoeker Marleen Damman is door NWO een Veni-financiering toegekend voor haar onderzoeksvoorstel "Pensionering van ZZP’ers".

Tegelijk met pensioen?

25-07-2017

Er is een gestage groei van het aantal werkende tweeverdieners onder 60-plussers. Velen van hen zouden samen met pensioen willen gaan, maar schrikken van het prijskaartje. Door de stijging van de AOW-leeftijd moeten jongere partners nu soms extra lang doorwerken nadat hun oudere partner is gestopt.

[Foto: Rosa Say/Flickr]

Persbericht: Maximale levensduur kan tot 125 jaar toenemen

29-06-2017

De oudste mens die tot nu toe heeft geleefd, is de Française Jeanne Calment. Zij overleed in 1997 op 122-jarige leeftijd. Volgens onderzoekers van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zal haar record deze eeuw worden gebroken. Vandaag publiceren zij de resultaten van hun onderzoek in Nature.

Wordt het record van de oudste Nederlander snel gebroken?

29-06-2017

De oudste mens die in Nederland heeft geleefd was Hendrikje van Andel. Zij overleed in 2005 op 115-jarige leeftijd. Sindsdien heeft niemand in Nederland meer zo’n hoge leeftijd bereikt.

[Foto: russell davies/Flickr]

DEMOS - nummer 6, juni 2017

28-06-2017

In dit nummer artikelen over:

[Foto: estorde/Flickr]

Segregatie van Poolse migranten in Nederland

28-06-2017

Het aantal Polen dat in Nederland woont groeit. Er is weinig bekend over waar deze Poolse migranten zich precies vestigen, in welke mate zij in gesegregeerde buurten wonen en op welke wijze dit de integratie van Polen in Nederland beïnvloedt.

[Foto: Jaap Joris/Flickr]

Toenemende ruimtelijke verschillen in opleiding

28-06-2017

Met de bloei van de Randstadmetropolen neemt in Nederland het contrast tussen grootstedelijke dertigers en hun leeftijdgenoten buiten de Randstad toe.

[Foto: David van der Mark/Flickr]

De groei van de 65-plus-economie

28-06-2017

Het toenemend aandeel 65-plussers in onze maatschappij resulteert in een groeiende 65-plus-economie. Dit wordt nog eens versterkt door de komst van een nieuwe generatie ouderen, die geniet en zelfontwikkeling voorop stelt. Zij zijn bereid om, na hun pensioen, vaker dan oudere generaties hun vermogen aan te spreken.

DEMOS - nummer 5, mei 2017

24-05-2017

In dit nummer artikelen over:

[Foto: Ministerie V&J/Flickr]

Opvattingen over asielzoekers

24-05-2017

De sterk gestegen instroom van asielzoekers in de tweede helft van 2015 lokte onder Nederlanders zeer uiteenlopende reacties uit, van verwelkomende, hartelijke reacties tot felle tegenstand. Deze op een internetvragenlijst gebaseerde studie laat zien dat negatieve reacties het sterkst zijn bij ouderen en laagopgeleiden.

[Foto: Ministerie V&J/Flickr]

Meer nieuws

Kruimelpad:
  1. Home


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken