KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Drs. G.C.N. (Gijs) Beets

Pagina-navigatie:

Researcher (retired as of 1 May 2014)

Publications (selection)

Beets, G.C.N. & Graaf, A. de (2015),
Kinderwens stabiel; geen trendbreuk in zicht. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 31 (3): 1-3. [URL]
Beets, G.C.N. & Jong, A. de (2015),
Bevolkingsgroei in stad, groeikern en ommeland. In: PBL, De stad: magneet, roltrap en spons; bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving, p. 36-50. [URL]
Beets, G.C.N. & Poppel, F.W.A. van (2015),
Nederlandse geboortepatronen in historisch perspectief. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 31 (4): 4-7. [URL]
Graaf, A. de & Beets, G.C.N. (2015),
Vijfentwintig jaar geboorteregeling. Bevolkingstrends 62 (10): 1-19. [URL]
Jong, A. de, Vriens, J. & Beets, G.C.N. (2015),
Eindhoven. In: PBL, De stad: magneet, roltrap en spons; bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving, p. 196-204. [URL]
Middelkoop, M. van, Jong, A. de & Beets, G.C.N. (2015),
De stad als spons. In: PBL, De stad: magneet, roltrap en spons; bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving, p. 86-95. [URL]
Rambharos, N. & Beets, G.C.N. (2015),
Groningen. In: PBL, De stad: magneet, roltrap en spons; bevolkingsontwikkelingen in stad en stadsgewest. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving, p. 206-211. [URL]
Gaag, N.L. van der & Beets, G.C.N. (2014),
Regionale toekomstbeelden behoefte aan langdurige zorg en de relatie met wonen. Den Haag: Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, 55 p. [URL]
Graaf, A. de & Beets, G.C.N. (2014),
Gemiddeld is een vrouw 12 jaar aan de pil. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 30 (6): 1-3. [URL]
Beets, G.C.N., Garssen, J. & Harmsen, C.N. (2013),
Bevolkingsgroei Nederland - Verhuismobiliteit - Jongeren, potentieel werkenden en ouderen - Gemiddeld kindertal per vrouw - Allochtonen [Updated version]. Compendium voor de leefomgeving (CLO).
Beets, G.C.N., Graaf, A. de & Duin, C. van (2013),
Bevolkingsprognose 2012-2060: veronderstellingen over de geboorte. Bevolkingstrends 61 (oktober): 1-20. [URL]
Beets, G.C.N. (2013),
Syllabus Demografie. Utrecht: Actuarieel Instituut , p.
Jong, A. de, Veer, M.. ter & Beets, G.C.N. (2013),
Beleidsscenario's van toekomstige demografische ontwikkelingen in Europa. Bevolkingstrends 61 (juni): 1-13. [URL]
Sanderse, C., Verweij, A. & Beets, G.C.N. (2013),
Geboorte: Huidige situatie, belangrijkste ontwikkelingen in het verleden, toekomstverwachtingen, sociaaleconomische verschillen, etniciteit, regionale verschillen, andere landen [Updated version]. Nationaal Kompas Volksgezondheid RIVM.
Beer, J.A.A. de & Beets, G.C.N. (2012),
Demografische ontwikkelingen in de wereld, Europa en Nederland. In: Nimwegen, N. van & Praag, C. van, Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2012. Actief ouder worden in Nederland. Amsterdam, p. 25-38. depot.knaw.nl/13262
Beets, G.C.N. (2012),
Jongeren en gezinssituatie. In: Jaarrapport 2012 Landelijke jeugdmonitor. (2012) Den Haag p. 14-21.
Bonneux, L.G.A., Beer, J.A.A. de, Beets, G.C.N., Praag, C.S. van & Garssen, J. (2012),
Gezonde en actieve levensverwachting. In: Nimwegen, N. van & Praag, C. van, Bevolkingsvraagstukken anno 2012. Actief ouder worden in Nederland.  Amsterdam. depot.knaw.nl/13274
Beets, G.C.N. (2011),
A contemporary issue in demography: the rising age at first birth, pros and cons. AUC Geographica 46 (2): 5-14. [URL]
Beets, G.C.N. (2011),
De geboortepiek van 1946: het begin van Nederlands grootste babyboom wordt 65 jaar. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 27 (2): 6-8. [URL]
Beets, G.C.N., Schippers, J. & Velde, E.R. te (2011),
Introduction. In: Beets, Gijs, Schippers, Joop & Velde, Egbert R. te, The future of motherhood in Western societies: late fertility and its consequences. (2011) Dordrecht p. 1-4. [URL]
Beets, G.C.N. (2011),
Meer geld naar HIV/AIDS, minder naar family planning en reproductieve gezondheidszorg: verdwijnt de Europese empathie? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 27 (5): 8-11. [URL]
Beets, G.C.N. & Hagedoorn, P. (2011),
New donor countries. UNFPA-NIDI Resource Flows Newsletter 2011 (December). [URL]
Beets, G.C.N. (2011),
The demography of the age at first birth: the close relationship between having children and postponement. In: Beets, Gijs, Schippers, Joop & Velde, Egbert te, The future of motherhood in Western societies: late fertility and its consequences. (2011) p. 61-90. [URL]
Beets, G.C.N., Schippers, J. & Velde, E.R. te (2011),
The future of motherhood: conclusion and discussion. In: Beets, Gijs, Schippers, Joop & Velde, Egbert te, The future of motherhood in Western societies: late fertility and its consequences. (2011) Dordrecht p. 197-209. [URL]
Beets, G.C.N. & Hagedoorn, P. (2011),
The role of the Resource Flows Project in the field of resource tracking for health. UNFPA-NIDI Resource Flows Newsletter 2011 (February). [URL]
Hagedoorn, P. & Beets, G.C.N. (2011),
New donor countries. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , 23 p. [URL]
Hagedoorn, P. & Beets, G.C.N. (2011),
The role of the Resource Flows Project in the field of resource tracking for health: background paper on the current initiatives in the field of resource tracking for population and health and the position of the Resource Flows Project in this field. The Hague: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) , 39 p. [URL]
Nimwegen, N. van, Beets, G.C.N., Schoorl, J.J. & Ekamper, P. (2011),
Demography report 2010: older, more numerous and diverse Europeans. [Collab.]. Brussels: European Commission , 184 p. [URL]
Beets, G.C.N. (2010),
Geboorte [Update web pages]. Nationaal Kompas Volksgezondheid RIVM.
Beets, G.C.N. (2010),
Kaartenboek VO 2020: de toekomstvisie van de Directie VO in kaart [Meegewerkt]. Amsterdam: De ArgumentenFabriek , 7 p.
Beets, G.C.N. (2010),
Kleinere gezinnen. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 26 (9): 2-5. [URL]
Beets, G.C.N. (2010),
Secularisering. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 26 (9): 18-19. [URL]
Beets, G.C.N. & Willekens, F.J.C. (2010),
The global economic crisis and international migration: an uncertain outlook. Vienna Yearbook of Population Research 2009: 19-37.
Beets, G.C.N. (2010),
Voorbij de tegenstelling in een slimmer Nederland – Kenniseconomie Monitor 2010 [Meegewerkt]. Amsterdam: Stichting Nederland Kennisland , 98 p. [URL]
Groot, C. de, Manting, D. & Beets, G.C.N. (2010),
Starters of doorstromers in het nauw? Rooilijn: tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening 43 (2): 122-127.
Knipscheer, K., Schippers, J. & Beets, G.C.N. (2010),
Vergrijzing: een nieuwe "derde leeftijd" en de AOW. In: Boos, C. & Pennings, F.J.L., Vergrijzing en sociale zekerheid. (2010) Utrecht p. 1-19.
Nimwegen, N. van, Heering, E.L., Beets, G.C.N., Jong, A. de, Garssen, J., Dam, F. van, Euwals, R., Folmer, K., Knaap, T., Volkerink, M., Bijl, R., Verwest, F., Sorel, N., Buitelaar, E., Dalen, H.P. van & Henkens, C.J.I.M. (2010),
Population decline and policy [special issue WPRB in Demos 25(2009)7, translated from Dutch by Ruth Rose]. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 26 (Special issue European Population Conference 2010): 12-16. [URL]
Beets, G.C.N. (2009),
Baby booms and busts: waves in fertility patterns. Anthropologischer Anzeiger 67 (4): 461-472. [URL]
Beets, G.C.N. (2009),
Demografie als trend voor het voortgezet onderwijs: essay voor Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Voortgezet Onderwijs (VO), Den Haag. Den Haag: Ned. Interdisc. Demografisch Instituut (NIDI) , 20 p. [URL]
Beets, G.C.N. & Willekens, F.J.C. (2009),
De crisis en internationale migratie. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 25 (9): 5-7. [URL]
Beets, G.C.N. (2009),
Demografische ontwikkelingen in de wereld en Europa. In: Nimwegen, N. van & Heering, E.L., Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2009: van groei naar krimp: een demografische omslag in beeld. (2009) Amsterdam p. 27-57. [URL]
Beets, G.C.N. (2009),
Krimp in Europa: grote regionale verschillen. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 25 (7): 2. [URL]
Beets, G.C.N. (2009),
Second round in a second nest: research slashes stereotypes. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 25 (Special issue): 10-11. [URL]
Beets, G.C.N. (2009),
The world in 2025: demographic issues. In: Faroult, E., The world in 2025: contributions from an expert group. (2009) Luxembourg p. 9-26. [URL]
Habbema, J.D.F., Eijkemans, M.J.C., Nargund, G., Beets, G.C.N., Leridon, H. & Velde, E. te (2009),
The effect of in vitro fertilization on birth rates in western countries. Human Reproduction 24 (6): 1414-1419. [URL]
Valk, H.A.G. de & Beets, G.C.N. (2009),
Kinderen in migrantengezinnen: een statistisch portret. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 25 (6): 7-12. [URL]
Valk, H.A.G. de, Noam, K.R., Bosch, A.M. & Beets, G.C.N. (2009),
Children in immigrant families in the Netherlands: a statistical portrait and a review of the literature. Florence: UNICEF Innocenti Research Centre , 73 p. [URL]
Beets, G.C.N. (2008),
An introduction: late fertility and determinants of postponement behaviour. Genus LXIV (3-4): 17-31.
Beets, G.C.N. (2008),
Einde vergrijzing in zicht, bevolkingskrimp nieuwe realiteit: een langetermijnvisie. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 24 (9): 8-10. [URL]
Beets, G.C.N. (2008),
Ideale samenleving gloort bij tijdige aanpassing aan bevolkingskrimp. Christen Democratische Verkenningen: maandblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 2008 (Herfst): 126-133. [URL]
Beets, G.C.N., Bekke, S.C.G. ter & Schoorl, J.J. (2008),
Migration history and demographic characteristics of the two second-generation groups. In: Crul, M. & Heering, E.L., The position of the Turkish and Moroccan second generation in Amsterdam and Rotterdam: the TIES study in the Netherlands. (2008) Amsterdam p. 27-47.
Beets, G.C.N. (2008),
Nu een hoger kindertal kan evenwichtige leeftijdsopbouw verstoren. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 24 (3): 2-4. [URL]
Beets, G.C.N. (2008),
Twee kinderen als norm: Nederlandse gezinnen kiezen vaker voor de lusten van kinderen dan voor de lasten. In: Nimwegen, N. van, Everdingen, J. van, Geraedts, J. & Evenblij, M., Over bevolking: demografische ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten. (2008) Den Haag p. 27-35.
Beets, G.C.N. (2008),
Tweede leg in een tweede nest: onderzoek haalt stereotypen onderuit. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 24 (6): 4-5. [URL]
Beets, G.C.N. (2008),
Vergrijzing en de instroom in zorginstellingen. [Gerongrafiek]. Geron 10 (1): 53.
Beets, G.C.N. (2008),
Wereld tot 2050 steeds grijzer: grote verschuivingen per regio en per land. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 24 (1): 4-6. [URL]
Gaymu, J., Beets, G.C.N., Ekamper, P. & Wissen, L.J.G. van (2008),
Comment les personnes dépendantes seront-elles entourées en 2030? Projections européennes. Population et Sociétés 41 (444): 1-4. [URL]
Gaymu, J., Beets, G.C.N., Ekamper, P. & Wissen, L.J.G. van (2008),
What family support will dependent elders have in 2030? European projections. Population et Sociétés 41 (444): 1-4. [URL]
Gaymu, J., Ekamper, P. & Beets, G.C.N. (2008),
Future trends in health and marital status: effects on the structure of living arrangements of older Europeans in 2030. European Journal of Ageing 5 (1): 5-17. [URL]
Gaymu, J., Ekamper, P., Springer, S., Beets, G.C.N., Pennec, S., Wissen, L.J.G. van & Desesquelles, A. (2008),
Future family network and living arrangements of disabled elders.. In: Gaymu, J., Festy, P., Poulain, M. & Beets, G.C.N., Future elderly living conditions in Europe. (2008) Paris p. 167-203.
Gaymu, J., Festy, P., Beets, G.C.N. & Poulain, M. (2008),
From elderly population projections to policy implications. In: Gaymu, J., Festy, P., Poulain, M. & Beets, G.C.N., Future elderly living conditions in Europe. (2008) Paris p. 257-280.
Gaymu, J., Festy, P., Beets, G.C.N. & Poulain, M. (2008),
Les conséquences politiques des projections de la population âgée. In: Gaymu, J., Festy, P., Poulain, M. & Beets, G.C.N., Future elderly living conditions in Europe. (2008) Paris p. 281-291.
Gaymu, J., Festy, P., Poulain, M. & Beets, G.C.N. (2008),
Caractéristiques sociodémographiques des personnes âgées et conditions de vie. In: Gaymu, J., Festy, P., Poulain, M. & Beets, G.C.N., Future elderly living conditions in Europe. (2008) Paris p. 33-40.
Gaymu, J., Festy, P., Poulain, M. & Beets, G.C.N. (2008),
From the sociodemographic characteristics of the elderly to their living conditions. In: Gaymu, J., Festy, P., Poulain, M. & Beets, G.C.N., Future elderly living conditions in Europe. (2008) Paris p. 19-32.
Nimwegen, N. van & Beets, G.C.N. (2008),
The demographic situation in the European Union. In: Demographic trends, socio-economic impacts and policy implications in the European Union - 2007: monitoring report prepared by the European Observatory on the Social Situation - Demography Network. (2008) Brussels p. 15-69.
Nimwegen, N. van, Beets, G.C.N., Mortensen, J., Schulz, E., Graf, N., Paterson, I., Riedel, M. & Schuh, U. (2008),
Demographic trends, socio-economic impacts and policy implications in the European Union - 2007: monitoring report prepared by the European Observatory on the Social Situation - Demography Network. Brussels: European Commission , 174 p.
Velde, R. te, Eijkemans, M.J.C., Beets, G.C.N. & Habbema, J.D.F. (2008),
Can assisted reproductive technologies help to offset population ageing? [Letter to the editor]. Human Reproduction 23 (9): 2173-2175. [URL]
Beets, G.C.N. (2007),
An assessment of the size and cost of involuntary infertility that may be attributed to postponement. Brussels: European Commission , 11 p.
Beets, G.C.N. (2007),
De timing van het eerste kind: demografische aspecten en achtergronden. In: Uitstel van ouderschap: medisch of maatschappelijk probleem?. (2007) Den Haag p. 33-45.
Beets, G.C.N. (2007),
Demografische ontwikkelingen: trends, perspectieven en opvattingen. In: Laan, A.M. van der, Vervoorn, L., Nimwegen, N. van & Leeuw, F.L., Justitie en demografie: over ontgroening, vergrijzing en verkleuring: veranderingen in de bevolkingssamenstelling en de gevolgen voor Justitie. (2007) Den Haag p. 15-31.
Beets, G.C.N., Bekke, S.C.G. ter & Schoorl, J.J. (2007),
Demography. In: Crul, M. & Heering, E.L., The integration of the European second generation (TIES): a survey in Amsterdam and Rotterdam. (2007) The Hague [etc.] p. 9-29.
Beets, G.C.N. (2007),
EU demographics: living longer and reproducing less. Pharmaceuticals Policy and Law 9 (): 29-40. [URL]
Beets, G.C.N. (2007),
Een moeilijke beslissing: nu al een kind of even uitstellen?: epidemiologie en oorzaken. In: Moeders op leeftijd. "Bijblijven" 2007/23/5. Cumulatief Geneeskundig Nascholingssysteem. (2007) Houten p. 5-12.
Gaymu, J., Ekamper, P. & Beets, G.C.N. (2007),
Who will be caring for Europe's dependent elders in 2030?. Population (English edition) 62 (4): 675-706. [URL]
Nimwegen, N. van & Beets, G.C.N. (2007),
The demographic situation in the European Union. In: Social Situation Observatory, Demography Monitor 2007: report to the European Commission. (2007) The Hague p. -.
Vikat, A., Spéder, Z., Pailhé, A., Pinnelli, A., Solaz, A., Beets, G.C.N., Billari, F., Bühler, C., Désesquelles, A., Fokkema, C.M., Hoem, J., MacDonald, A. & Neyer, G. (2007),
Generations and Gender Survey (GGS): towards a better understanding of relationships and processes in the life course. Demographic Research 17 (14): 389-440. [URL]
Beets, G.C.N. (2006),
Demografische ontwikkelingen in de wereld en Europa. In: Nimwegen, N. van & Heering, E.L., Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2006. (2006) Den Haag p. 39-69.
Beets, G.C.N. & Siebenga, T.J. (2006),
Demographic treatises and textbooks in Dutch. In: Caselli, Graziella, Vallin, Jaques & Wunsch, Guillaume, Demography: analysis and synthesis: a treatise in population studies. (2006) Amsterdam [etc.] p. 817-819.
Beets, G.C.N. (2006),
Vijf manieren om de vergrijzing te lijf te gaan: nieuwe voorstellen van de Europese Commissie. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 22 (9): 86-87.
Beets, G.C.N., Ekamper, P., Wissen, L.J.G. van & et al. (2006),
Zorgbehoefte stijgt minder snel dan vergrijzing: ouderenzorg over 25 jaar. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 22 (9): 88-92. [URL]
Nimwegen, N. van & Beets, G.C.N. (2006),
Social situation observatory: demography monitor 2005: demographic trends, socioeconomic impacts and policy implications in the European Union. The Hague: NIDI , 355 p.
Beets, G.C.N. (2005),
Demographic developments in the European Union. In: Nimwegen, N van, Social situation observatory: demography monitor 2005. (2005) p. 33-96.
Beets, G.C.N. & Fokkema, C.M. (2005),
Misverstanden over vergrijzing: wensenpakket van velen niet te realiseren. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 21 (5): 37-40.
Beets, G.C.N., Ronsen, M., Clarke, L. & et al. (2005),
Population related policies and implications. In: Nimwegen, N van, Social situation observatory: demography monitor 2005. (2005) p. 293-390.
Beets, G.C.N. (2005),
Weinig ouderen overleven hun kinderen. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 21 (9): 69-72.
Ekamper, P., Wissen, L.J.G. van & Beets, G.C.N. (2005),
Population scenarios of health, family and socio-economic status by age, sex and marital status, for the nine Felicie countries over the period 2000-2030: synthetic report. The Hague: NIDI , p.
Nimwegen, N. van & Beets, G.C.N. (2005),
Social situation observatory: demography monitor 2005. The Hague: NIDI , 457 p.
Nimwegen, N. van, Beets, G.C.N. & Erf, R.F. van der (2005),
De bevolking van Europa. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 21 (6): 44-48.
Beets, G.C.N. (2004),
De timing van het eerste kind: een overzicht. Bevolking en Gezin 33 (2004) (1): 115-142.
Beets, G.C.N. (2004),
Meer ouders dan kinderen, meer grootouders dan kleinkinderen. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 20 (5): 37-39.
Beets, G.C.N. (2004),
Turkije op termijn meeste inwoners EU. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 20 (3): 17-21.
Imhoff, E. van & Beets, G.C.N. (2004),
Hoe de Katjangs op de kostschool van Buikie kwamen: op zoek naar middelbare scholieren uit Nederlands-Indië in Nederland, omstreeks 1930. Bevolking en Gezin 32 (2003) (3): 125-148.
Imhoff, E. van, Beets, G.C.N. & Huisman, C.C. (2004),
Indische Nederlanders 1930-2001: een demografische reconstructie. Bevolking en Gezin 32 (2003) (3): 85-124.
Kaa, D.J. van de & Beets, G.C.N. (2004),
Twenty years of EAPS: questions and answers about its genesis and origin. S.l.: [s.n.] , 14 p.
Beets, G.C.N. (2003),
Demografische ontwikkelingen in de wereld en Europa. In: Nimwegen, N. van & Heering, E.L., Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2003. (2003) Den Haag p. 39-69.
Beets, G.C.N. (2003),
Demografische trends in verleden, heden en nabije toekomst: een overzicht van enkele voor OCenW belangrijke demografische indicatoren. Den Haag: NIDI , 31 p.
Beets, G.C.N. (2003),
Provincie Utrecht heeft de oudste moeders. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 19 (1): 10-12.
Nimwegen, N. van & Beets, G.C.N. (2003),
Bevolkingsvraagstukken anno 2003: samenvatting en discussie. In: Nimwegen, N van & Esveldt, I, Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2003. (2003) Den Haag p. 13-35.
Nimwegen, N. van, Esveldt, I. & Beets, G.C.N. (2003),
WPRB-rapport 2003: werken en zorgen schuren steeds meer tegen elkaar. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 19 (8): 73-84.
Imhoff, E. van & G. Beets (2003),
Hoe de Katjangs op de kostschool van Buikie kwamen; op zoek naar middelbare scholieren uit Nederlands-Indië Nederland, omstreeks 1930. Bevolking en Gezin 32 (3): 125- 148. [URL]
Beets, G. & E. van Imhoff (2003),
Vergrijzing: een geweldige uitdaging voor de komende decennia. Idee 24 (3), thema 'Oud & jong': 10-14.
Beets, G., E. van Imhoff & C. Huisman (2003),
Demografie van de Indische Nederlanders, 1930-2001. Bevolkingstrends 51 (1): 58-66. [URL]
Imhoff, E. van, G. Beets & C. Huisman (2003),
Indische Nederlanders 1930-2001: een demografische reconstructie. Bevolking en Gezin 32 (3): 85-124. [URL]
Nimwegen, N. van, I. Esveldt & G. Beets (2003),
Population trends and family policies in the Netherlands. Journal of Population and Social Security 2 (1), Population Study Supplement: 203-229. [URL]
Beets, G.C.N. (2002),
Kinderen ja, maar wanneer? Demos, bulletin over bevolking en samenleving 18 (5): 37-41.
Beets, G., C. Huisman, E. van Imhoff, S. Koesoebjono & E. Walhout (2002),
De demografische geschiedenis van de Indische Nederlanders, NIDI report nr. 64. Den Haag: NIDI. 136 p. € 11.50 [URL]
Beets, G., E. Walhout & S. Koesoebjono (2002),
Demografische ontwikkeling van de Molukse bevolkingsgroep in Nederland. Maandstatistiek van de Bevolking 50 (6): 13-17. [URL]
Dourleijn, E., A. Liefbroer & G. Beets (2002),
Comparing the 1988 International Standard Classification of Education (ISCED) with retrospective information from educational histories. In: E. Klijzing & M. Corijn (eds.), Dynamics of fertility and partnership in Europe: insights and lessons from comparative research. Volume II. New York etc.: United Nations, p. 157-172.
Imhoff, E. van & G. Beets (2002),
Demografische ontwikkelingen, knelpunten en de (on)mogelijkheden van bevolkingsbeleid in Nederland. In: M. Keizer & K.Verhaar, Familiezaken. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, p. 17-31.
Macura, M. & G. Beets (eds.) (2002),
Dynamics of fertility and partnership in Europe: insights and lessons from comparative research. Volume I. New York: United Nations. 159 p.
Nimwegen, N. van, M. Blommensteijn, H. Moors & G. Beets (2002),
Late motherhood in the Netherlands: current trends, attitudes and policies. Genus 69 (2): 9-34.
Walhout, E.C., G.C.N. Beets & H.S.I. Koesoebjono (2002),
Indische Nederlanders; een demografische reconstructie ten behoeve van 'Het Gebaar'. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 18 (1): 1-4.
Beets, G.C.N. & E. Dourleijn, (2001),
Vrouw steeds ouder bij geboorte eerste kind; onderwijs verklaart helft uitstelgedrag. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 17 (5): 37-40.
Beets, G., E. Dourleijn, A. Liefbroer & K. Henkens (2001),
De timing van het eerste kind in Nederland en Europa, NIDI report nr. 59. Den Haag: NIDI. 115 p. (out of print) [URL]
Beets, G., H. Hilderink & L. van Wissen (2001),
Demografische atlas voor VROM: een overzicht van de belangrijkste demografische indicatoren wat betreft de VROM-beleidsterreinen, VROM-forum. Den Haag: Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 47 p.
Esveldt, I., G. Beets, K. Henkens, A. Liefbroer & H. Moors (2001),
Meningen en opvattingen van de bevolking over aspecten van het bevolkingsvraagstuk 1983-2000, NIDI report nr. 62. Den Haag: NIDI. 137 p. € 11.50 [URL]
Beets, G.C.N. (2000),
Rimpels in Europa; veroudering bevolking zet nog 50 jaar door. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 17 (10): 85-88.
Beets, G. (2000),
Veroudering in Europa: demografische ontwikkelingen. Europa Periodiek 17 (1): 2- 4.
Beets, G., E. Dourleijn, A. Liefbroer & K. Henkens (2000),
De timing van het eerste kind in Nederland en Europa, Rapport van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Den Haag: Elsevier, 107 p.
Beets, G. & K. Miltényi (eds.) (2000),
Population ageing in Hungary and the Netherlands: a European perspective. Amsterdam: Thela Thesis Publishers, 293 p.
Beets, G. & N. van Nimwegen (2000),
Population issues in the Netherlands. Review of Population and Social Policy 9: 87-117. [URL]
Nimwegen, N. van & G. Beets (2000),
Bevolking onder de loep; nieuw WPRB-rapport verschenen. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 17 (8): 57-68.
Nimwegen, N. van & G. Beets (2000),
Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2000, Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB). NIDI report nr. 58. Den Haag: NIDI. 260 p. (out of print)
Kruimelpad:
  1. Home
  2. Staff
  3. Overview


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken