KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Dr. ir. H. (Hanna) van Solinge

Hanna van Solinge

Researcher

Educational background

Sociology / Home Economics

Expertise

Households and families, elderly, institutional households

Phone

++ 31 (0)70 3565244

E-mail

solinge @ nidi.nl

Publications (selection)

Henkens, K., Dalen, H.P. van & Solinge, H. van (2019),
Besef en beleving van de verschuivende AOW-leeftijd. Me Judice 3 juni 2019. [URL]
Damman, M. & Solinge, H. van (2018),
Self-employment among older individuals in the Netherlands. Netspar Discussion Paper DP 05/2018-028. Tilburg: Netspar. [URL]
Solinge, H. van (2018),
Gaan de Russen van het werk naar het graf? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 34 (10): 8. [URL]
Solinge, H. van (2018),
Het belang van een goed afscheid met pensioen. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 34 (6): 8. [URL]
Solinge, H. van (2018),
Leven lang leren [Gerongrafiek]. Gerõn: Tijdschrift over ouder worden & samenleving 20 (1): 68. [URL]
Solinge, H. van (2018),
Nederlanders zijn tevreden met het leven, ook op oudere leeftijd [Gerongrafiek]. Gerõn: Tijdschrift over ouder worden & samenleving 20 (2): 71. [URL]
Solinge, H. van (2018),
Ouderen zijn steeds vaker actief online [Gerongrafiek]. Gerõn: Tijdschrift over ouder worden & samenleving 20 (4): 31. [URL]
Solinge, H. van (2018),
Sociale contacten verschuiven als men ouder wordt [Gerongrafiek]. Gerõn: Tijdschrift over ouder worden & samenleving 20 (3): 68. [URL]
Solinge, H. van & Henkens, K. (2018),
Subjective life expectancy and actual mortality: Results of a 10-year panel study among older workers. European Journal of Ageing 15 (2): 155-164. [URL]
Broese van Groenou, M., Boer, A. de, Putters, K., Henkens, K., Nies, H., Dykstra, P.A., Solinge, H. van, Campen, C. van & Kooiker, S. (2017),
Symposium De toekomst van de informele zorg. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 48 (2): 77-88. [URL]
Damman, M. & Solinge, H. van (2017),
De combinatie van betaald en onbetaald werk in de jaren voor pensioen. Netspar Design Paper 69. Tilburg: Netspar. [URL]
Damman, M. & Solinge, H. van (2017),
Staan onbetaalde zorgtaken langer doorwerken in de weg? Tijdschrift voor HRM (6): 1-18. [URL]
Dingemans, E., Henkens, K. & Solinge, H. van (2017),
Working retirees in Europe: Individual and societal determinants. Work, Employment & Society. [URL]
Henkens, K., Dalen, H.P. van, Ekerdt, D.J., Hershey, D.A., Hyde, M., Radl, J., Solinge, H. van, Wang, M. & Zacher, H. (2017),
What we need to know about retirement: Pressing issues for the coming decade. The Gerontologist. [URL]
Henkens, K. & Solinge, H. van (2017),
Oudere werknemer komt met mantelzorg in het gedrang. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 33 (10): 4-6. [URL]
Solinge, H. van (2017),
Grote verschillen in loopbanen, gezondheid en levensverwachting naar opleiding. Geron: Tijdschrift over ouder worden & samenleving 19 (3): 29. [URL]
Solinge, H. van (2017),
Vergrijzing sterker in kleine gemeenten. Gerōn: Tijdschrift over ouder worden & samenleving 19 (1): 26. [URL]
Solinge, H. van & Henkens, K. (2017),
Older workers’ emotional reactions to rising retirement age: The case of the Netherlands. Work, Aging and Retirement 3 (3): 273-283. [URL]
Dingemans, E., Henkens, K. & Solinge, H. van (2016),
Access to bridge employment: Who finds and who does not find work after retirement? The Gerontologist 56 (4): 630-640. [URL]
Dingemans, E., Henkens, K. & Solinge, H. van (2016),
Working beyond retirement in Europe; An investigation of individual and societal determinants using SHARE. Netspar Discussion Paper DP 06/2016-022. Tilburg: Netspar. [URL]
Henkens, K. & Solinge, H. van (2016),
Pensionering. In: Visser, M., Deeg, D.J.H., van Asselt, D.Z.B. & Sande, R. van der (Eds.), Inleiding Gerontologie en Geriatrie. Houten: Bohn Stafleu en van Loghum, p. 193-196. [URL]
Henkens, K., Solinge, H. van, Damman, M. & Dingemans, E. (2016),
Langer doorwerken valt nog niet mee. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 32 (2): 1-4. [URL]
Henkens, K., Van Solinge, H., Damman, M. & Dingemans, E. (2016),
Taken by surprise: How older workers struggle with a higher retirement age. Demos: bulletin on population and society 32 (7), special issue: 1-2. [URL]
Leandro-França, C., Solinge, H. van, Henkens, K. & Murta, S.G. (2016),
Effects of three types of retirement preparation program: A qualitative study of civil servants in Brazil. Educational Gerontology 42 (6): 388-400. [URL]
Solinge, H. van & Henkens, K. (2016),
Adjustment to longer working lives among older workers in the Netherlands. Netspar Discussion Paper DP 07/2016-050. Tilburg: Netspar. [URL]
Solinge, H. van & Henkens, K. (2016),
Doorwerken na pensioen vooral populair in hogere functies. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 32 (5): 7. [URL]
Solinge, H. van (2015),
Becoming an entrepreneur after retirement: Results from a longitudinal study in the Netherlands. In: Sappleton, N. & Lourenco, F. (Eds.), Entrepreneurship, self-employment and retirement. New York: Palgrave MacMillan, p. 90-111. [URL]
Henkens, K. & Solinge, H. van (2014),
Bridge employment in the Netherlands: Who, what and why? In: C. Alcover, M. Depolo, F. Fraccaroli & G. Topa (Eds.), Bridge employment: A research handbook. Routledge Studies in Human Resource Development. London: Routledge, p. 27-51.
Solinge, H. van (2014),
Who opts for self-employment after retirement? A longitudinal study in the Netherlands. European Journal of Ageing 11 (3), 261-272. [URL]
Solinge, H. van & Dingemans, E. (2014),
Doorwerken na pensioen: wie, wat, waarom?. Pensioen, Bestuur & Management 2 (maart): 41-43. [URL]
Solinge, H. van & Ekamper, P. (2014),
Arbeidsparticipatie ouderen weer op niveau door vrouwen. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 30 (2): 8-. [URL]
Solinge, H. van, & Henkens, K. (2014),
Work-related factors as predictors in the retirement decision-making process of older workers in the Netherlands. Ageing & Society 34 (9), 1551-1574. [URL]
Dingemans, E., Henkens, K. & Solinge, H. van (2013),
Doorstarten na pensioen: een opkomend fenomeen. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 29 (8): 1-3. [URL]
Heering, E.L., Solinge, H. van & Wissen, L.J.G. van (2013),
Codebook of EUMARR Websurvey in Netherlands. The Hague/Groningen: Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) / University of Groningen , p.
Henkens, K. & Solinge, H. van (2013),
Returning to Work after Retirement. Who, What and Why?. Tilburg: Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (NETSPAR) , p.
Henkens, K., Solinge, H. van & Dalen, H.P. van (2013),
Doorwerken over de drempel van het pensioen. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), 124 p. [URL]
Solinge, H. van & Dingemans, E. (2013),
De drijvende krachten achter doorstarten op de arbeidsmarkt na pensionering. In: Henkens, K., Kalmijn, M. & Thomése, F., Wegen rond pensionering. Nieuwe transities en trajecten. (2013) Amsterdam p. 131-154.
Solinge, H. van & Henkens, K. (2013),
Doorstarten na pensionering: over doorwerken na (vervroegd) pensioen in Nederland. Over.Werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE 23 (1): 71-76. [URL]
Solinge, H. van & Henkens, K. (2013),
Doorwerken na (vervroegde) pensionering. In: Lange, Annet H. & Heijden, Beatrice I.J.M., Een leven lang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid op het werk, interventies, best practices en integrale benadering. (2013) Alphen aan de Rijn p. 129-166.
Solinge, H. van (2013),
Lokaal bestuur vergrijst. [Gerongrafiek]. Geron 15 (2): 28-. [URL]
Solinge, H. van (2013),
Tabletgebruik onder ouderen. [Gerongrafiek]. Geron 15 (1): 30-. [URL]
Solinge, H. van (2013),
Who opts for self-employment after retirement? A longitudinal study in the Netherlands. First published online, 27 November 2013. European Journal of Ageing (): -. [URL]
Solinge, H. van & Henkens, K. (2013),
Work-related factors as predictors in the retirement decision-making process of older workers in the Netherlands. First published online: 6 June 2013. Ageing & Society (): 1-24. [URL]
Conen, W.S. & Solinge, H. van (2012),
Langer doorwerken in Europa?. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 28 (6): 7-. [URL]
Dalen, H.P. van, Henkens, C.J.I.M. & Solinge, H. van (2012),
Afscheid van de cultuur van vervroegd uittreden. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 28 (8): 4-7. [URL]
Solinge, H. van (2012),
Adjustment to retirement. In: Mo Wang, , The Oxford handbook of retirement. (2012) p. 311-324.
Solinge, H. van (2012),
Explaining transitions into self-employment after (early) retirement. Tilburg: Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (NETSPAR) , p.
Solinge, H. van (2012),
Hoe ouder, hoe kleiner. [Gerongrafiek]. Geron 14 (3): 20-. [URL]
Solinge, H. van & Ekamper, P. (2012),
Leeftijd volksvertegenwoordigers: vergrijzing in lokaal bestuur, vergroening in landsbestuur. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 28 (9): 8-. [URL]
Solinge, H. van (2012),
Vergankelijkheid & pensioenplannen. [Gerongrafiek]. Geron 14 (4): 18-. [URL]
Solinge, H. van & Henkens, C.J.I.M. (2012),
Subjectieve levensverwachting en pensioenplannen. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 28 (3): 7-. [URL]
Dingemans, E. & Solinge, H. van (2011),
Met pensioen: wat te doen? Tijdsbesteding van vroeggepensioneerden. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 27 (6): 4-7. [URL]
Solinge, H. van & Henkens, C.J.I.M. (2011),
Besluitvorming rondom pensioneren: de invloed van werk- en organisatiecontext. Gedrag & Organisatie 24 (4): 428-450. [URL]
Solinge, H. van (2011),
Politieke betrokkenheid: een kwestie van leeftijd? [Gerongrafiek]. Geron 13 (1): 23-. [URL]
Solinge, H. van (2011),
Tweehonderd jaar burgerlijke stand. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 27 (10): 8-. [URL]
Solinge, H. van (2011),
Vooral ouderen gehecht aan Hollandse pot. [Gerongrafiek]. Geron 13 (44): 27-. [URL]
Wang, M., Henkens, C.J.I.M. & Solinge, H. van (2011),
Retirement adjustment: a review of theoretical and empirical advancements. American Psychologist 66 (3): 204-213. [URL]
Solinge, H. van, Praag, C.S. van, Gaag, N.L. van der & Wardt, M. van de (2010),
De Joden in Nederland anno 2009: continuïteit en verandering. Diemen: AMB, 196 p.
Solinge, H. van & Henkens, C.J.I.M. (2010),
Langer leven, langer werken? De rol van de gepercipieerde levensverwachting in het uittredeproces. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie 41 (5): 204-213.
Solinge, H. van & Henkens, C.J.I.M. (2010),
Langer leven, langer werken? De rol van levensverwachting in het uittredingsproces. Over.Werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE 20 (1): 98-102. [URL]
Solinge, H. van & Henkens, C.J.I.M. (2010),
Living longer, working longer?: the impact of subjective life expectancy on retirement intentions and behaviour. European Journal of Public Health 20 (1): 47-51. [URL]
Solinge, H. van & Praag, C.S. van (2010),
Nieuw onderzoek onder Joden in Nederland: continuïteit en verandering. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 26 (7): 1-5. [URL]
Solinge, H. van (2010),
Ouderen in beweging. [Gerongrafiek].. Geron 12 (4): 13-.
Henkens, C.J.I.M., Dalen, H.P. van & Solinge, H. van (2009),
De vervagende grens tussen werk en pensioen: over doorwerkers, doorstarters en herintreders. Amsterdam: KNAW Press, 116 p. [URL]
Henkens, C.J.I.M., Solinge, H. van & Dalen, H.P. van (2009),
Beslissingen rond langer werken: de onzichtbare drempels voor een later pensioen. Tijdschrift voor HRM 12 (3): 64-79. [URL]
Henkens, C.J.I.M., Solinge, H. van & Dalen, H.P. van (2009),
Doorstarten na pensioen. Gids voor Personeelsmanagement: vaktijdschrift voor de HR professional juni (6): 22-25. [URL]
Henkens, C.J.I.M., Solinge, H. van & Cozijnsen, R. (2009),
Let go or retain?: a comparative study of the attitudes of business students and managers about the retirement of older workers. Journal of Applied Social Psychology 39 (7): 1562-1588. [URL]
Solinge, H. van, Henkens, C.J.I.M. & Dalen, H.P. van (2009),
Do retirement plans come true?. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 25 (Special issue): 7-9. [URL]
Solinge, H. van, Henkens, C.J.I.M. & Dalen, H.P. van (2009),
Langer doorwerken in tijden van recessie. Over.Werk: tijdschrift van het Steunpunt WSE 19 (2): 85-90. [URL]
Solinge, H. van, Henkens, C.J.I.M. & Dalen, H.P. van (2009),
Langer doorwerken: gemakkelijker gezegd dan gedaan. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 25 (3): 1-4. [URL]
Solinge, H. van & Henkens, C.J.I.M. (2009),
Levenslang leren. [Gerongrafiek]. Geron 11 (2): 12-. [URL]
Henkens, C.J.I.M. & Solinge, H. van (2008),
L'enracinement social des décisions de retraite aux Pays-Bas. Les Politiques Sociales 68 (3/4 [Vieillir au travail]): 95-108.
Henkens, C.J.I.M., Solinge, H. van & Gallo, W. (2008),
Effects of retirement voluntariness on changes in smoking, drinking and physical activity among Dutch older workers. European Journal of Public Health 18 (6): 644-649. [URL]
Solinge, H. van & Henkens, C.J.I.M. (2008),
Adjustment to and satisfaction with retirement: two of a kind?. Psychology and Aging 23 (2): 422-434. [URL]
Solinge, H. van (2008),
Na pensioen bewegen ouderen meer. [Gerongrafiek]. Geron 10 (3): 50-.
Solinge, H. van, Henkens, C.J.I.M. & Oosterbaan, A. (2008),
Werken na 65 als noodzaak: wie is er bang voor?. Geron 10 (1): 57-60.
Henkens, C.J.I.M. & Solinge, H. van (2007),
Management van pensionering: de rol van de leidinggevende. In: Lange, W. de & Thijssen, J., De waardevolle senior: personeelsbeleid voor oudere werknemers. (2007) Amsterdam p. 65-80.
Henkens, C.J.I.M., Solinge, H. van & Gallo, W. (2007),
Re "Aging, retirement and changes in physical activity: prospective cohort findings from the GLOBE study". [Letter to the editor]. American Journal of Epidemiology 166 (5): 616-. [URL]
Poppel, F.W.A. van, Ekamper, P. & Solinge, H. van (2007),
Farmer looking for a wife: marital behaviour of the farming population in nineteenth-century Netherlands. In: Moerbeek, H., Niehof, A. & Ophem, J. van, Changing families and their lifestyles. (2007) Wageningen p. 51-76.
Solinge, H. van (2007),
Health change in retirement: a longitudinal study among older workers in the Netherlands. Research on Aging 29 (3): 225-256. [URL]
Solinge, H. van & Henkens, C.J.I.M. (2007),
Involuntary retirement: the role of restrictive circumstances, timing and social embeddedness. Journal of Gerontology: social sciences 62B (5): S 295-S 303.
Solinge, H. van & Ekamper, P. (2007),
Rijksambtenaar mag doorwerken na 65. Gids voor Personeelsmanagement: vaktijdschrift voor de HR professional 86 (12): 50-51.
Solinge, H. van & Henkens, C.J.I.M. (2007),
Sekseverschillen in het uittredeproces: mannen en vrouwen beleven pensionering anders. Tijdschrift voor HRM 10 (4): 74-88.
Dalen, H.P. van, Poppel, F.W.A. van & Solinge, H. van (2006),
Langer leven, later met pensioen?. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 22 (2): 9-13.
Henkens, C.J.I.M. & Solinge, H. van (2006),
Werken na 65 jaar: aanbod stijgt maar vraag blijft achter. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 22 (4): 39-40.
Kalmijn, M., Liefbroer, A.C., Poppel, F.W.A. van & Solinge, H. van (2006),
The family factor in Jewish-gentile intermarriage: a sibling analysis of the Netherlands. Social Forces 84 (3): 1347-1358. [URL]
Solinge, H. van (2006),
Changing tracks: studies on life after early retirement in the Netherlands. The Hague: NIDI , 144 p.
Solinge, H. van (2006),
Changing tracks: studies on life after retirement in the Netherlands. Poeldijk: Nadorp Druk, 155 p.
Solinge, H. van (2005),
Bevolking vindt: vutters mogen genieten van welverdiende rust. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 21 (3): 24-.
Solinge, H. van & Fokkema, C.M. (2005),
Ongelijke kansen in de transitie naar pensionering: de Nederlandse context. In: Godemont, J., Steegmans, N. & Goyvaerts, K., Het leven zoals het zou kunnen zijn: (on)gelijke kansen in de levensloop: jaarboek 3. (2005) Antwerpen p. 135- 148.
Solinge, H. van & Dijkhuizen, P. (2004),
Gezonder door pensionering. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 20 (2): 9-11.
Henkens, C.J.I.M. & Solinge, H. van (2003),
De levensfase rondom pensionering. In: Nimwegen, N van & Esveldt, I., Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2003. (2003) Den Haag p. 137- 154.
Solinge, H. van (2003),
Partnerkeuze van joden. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 19 (7): 60-.
Solinge, H. van (2003),
Pensioen went snel. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 19 (1): 1-4.
Henkens, K. & H. van Solinge (2003),
Het eindspel: werknemers, hun partners en leidinggevenden over uittreden uit het arbeidsproces. Assen: Koninklijke Van Gorcum. 108 p. € 18.50
  Het eindspel
Henkens, K. & H. van Solinge (2003),
Ouderen op de drempel van pensioen. Tijdschrift voor HRM 6 (1): 43-64.
Solinge, H. van (2003),
Gerongrafiek: oudere werknemers: werk steeds minder belangrijk. Geron, tijdschrift over ouder worden & maatschappij 5 (2): 31.
Solinge, H. van (2003),
Vervroegd pensioen blijft in trek. Over.Werk, tijdschrift van het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming 13 (1-2): 157-160. [URL]
Henkens, K. & H. van Solinge (2002),
Spousal influences on the decision to retire. International Journal of Sociology 32 (2): 55- 74.
Imhoff, E. van, A. Liefbroer, F. van Poppel, H. van Solinge & E. Dourleijn (2001),
Het aantal Joden in Nederland anno 2000: een toepassing van alternatieve methoden om de omvang van niet geregistreerde populaties te schatten. Bevolking en Gezin 30 (3): 97-120. [URL]
Imhoff, E. van & H van Solinge (2001),
De joodse bevolking in 1945; een reconstructie. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 17 (3): 17-21.
Imhoff, E. van & H. van Solinge (2001),
Schatting individule verdeling joodse tegoeden, NIDI report nr. 60. Den Haag: NIDI. 84 p. € 9.-
Imhoff, E. van, H. van Solinge & B.J. Flim (2001),
A reconstruction of the size and composition of Jewish holocaust survivors in the Netherlands, 1945. Population Research and Policy Review 20 (6): 457-481. [URL]
Poppel, F. van & H. van Solinge (2001),
Ontwikkelingen in de levensloop. In: C. van Eijl, L. Heerma van Voss & P. de Rooy (eds.), Sociaal Nederland: contouren van de twintigste eeuw. Amsterdam: Aksant, p. 45-68.
Solinge, H. van, A.C. Liefbroer & F.W.A. van Poppel (2001),
Joden in Nederland. Demos, bulletin over bevolking en samenleving 17 (9): 77-80.
Solinge, H. van & M. de Vries (2001),
De Joden in Nederland anno 2000: demografisch profiel en binding aan het Jodendom. Amsterdam: Aksant. 274 p. € 25
  De Joden in Nederland anno 2000
Esveldt, I., H. de Valk, K. Henkens, H. van Solinge & M. Idema (2000),
Push and pull factors of international migration: country report the Netherlands, Series Population and social conditions, Working Paper 3/2000/E/no. 11. The Hague/Luxembourg: Eurostat.
Fokkema, T. & H. van Solinge (2000),
De invloed van de huwelijksgeschiedenis op het inkomen van ouderen. Sociale Wetenschappen 43 (4): 19 -40.
Imhoff, E. van & H. van Solinge (2000),
Schatting individule verdeling joodse tegoeden, Rapport in opdracht van het Centraal Joods Overleg. Den Haag: NIDI, 37 p.
Solinge, H. van (2000),
Functieverandering van het bejaardenoord: van rusthuis naar verzorgingshuis; Gerongrafiek. Geron 2 (2): 39.
Solinge, H. van & T. Fokkema (2000),
De beroepsloopbaan van oudere vrouwen. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie 23 (3): 27-44.
Solinge, H. van, E. Walhout & F. van Poppel (2000),
Determinants of institutionalization of orphans in a nineteenth-century Dutch town. Continuity and Change 15 (1/2): 139-166. [URL]
Kruimelpad:
  1. Home
  2. Staff
  3. Overview


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken