KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Ondertekening van de samenwerkings-overeenkomst tussen NIDI-KNAW en de Rijksuniversiteit Groningen

Pagina-navigatie:
Datum 19 maart 2014 van 10:30 tot 13:00 uur
Locatie NIDI, Den Haag
Contact
Telefoonnummer 070-3565226
Voeg toe iCal vCal

Hans Clevers, President van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), en Sibrand Poppema, voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), zullen 19 maart een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen die zal leiden tot een structurele affiliatie van NIDI-KNAW met de universiteit. Met deze overeenkomst komt definitief een eind aan een lange periode van onzekerheid over het voortbestaan van het NIDI.

In mei 2013 kondigde het ministerie van OCW aan op korte termijn de financiering van het instituut te gaan beëindigen. In reactie op die aankondiging stelde het bestuur van de KNAW een commissie van onafhankelijke deskundigen in die de wetenschappelijke waarde van het NIDI en het belang van zijn onafhankelijke positie moest beoordelen. Op basis van deze evaluatie concludeerde het bestuur van de KNAW dat het NIDI zou moeten voortbestaan met eigen middelen van de Akademie.

Tezelfdertijd voerde het NIDI verkennende gesprekken met het college van bestuur van de RUG naar de mogelijkheden voor een structurele affiliatie van het instituut met de universiteit. Uit deze verkenning door het Groningse universiteitsbestuur bleek dat er talrijke raakvlakken zijn tussen de activiteiten van het NIDI en het onderzoek van de RUG, met name binnen de thema’s ‘sustainable society’ en ‘healthy ageing’.

Met deze overeenkomst wordt vastgelegd dat de RUG structureel gaat investeren in het NIDI. Dankzij de structurele financiële steun van de KNAW en de Rijksuniversiteit Groningen blijft het hoogwaardige interdisciplinaire onderzoek naar bevolkingsvraagstukken voor Nederland behouden. Daarmee wordt recht gedaan aan het onverminderde belang van demografisch onderzoek voor samenleving en wetenschap.

De samenwerkingsovereenkomst KNAW-RUG-NIDI legt een basis voor intensieve wetenschappelijke samenwerking in het onderzoek naar bevolkingsvraagstukken, waarbij het streven naar maatschappelijke relevantie en wetenschappelijke excellentie leidend blijven. Het NIDI blijft in Den Haag gevestigd.Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken