De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Acht leden van de Jonge Akademie genomineerd voor New Scientist Wetenschapstalent 2015

18 augustus 2015

Uit de ruim 50 kandidaten – aangedragen door alle Nederlandse en Belgische universiteiten – heeft een vakjury 25 genomineerden geselecteerd voor de New Scientist Wetenschapstalent 2015-verkiezing. Criteria om in deze Top 25 van wetenschapstalenten te komen, waren onder meer de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van het onderzoek, originaliteit en actualiteit.
Hierbij zitten acht leden van De Jonge Akademie. STEM

Teun Bousema 1977

Biomedische wetenschappen – Parasitologie
Radboud UMC

Teun Bousema promoveerde in 2007 op onderzoek naar de effecten van malariamedicijnen en immuniteit op de verspreiding van malaria van mens naar mug. Daarna werkte hij twee jaar in Tanzania waar hij hielp met het opzetten van het Kilimanjaro Clinical Research Institute. Bousema heeft een onderzoeksgroep aan het Radboud UMC. Hij onderzoekt een combinatie van middelen die menselijk bloed tijdelijk verandert in een dodelijke cocktail voor muggen. De komende jaren gaat hij werken aan een vaccin tegen malaria. In 2014 ontving hij een ERC Starting Grant en in 2015 een Vidi-beurs. Bousema is lid van De Jonge Akademie en werkte mee aan documentaires voor Channel Four, Al Jazeera en Nederlandse media. Daarnaast was hij mede-initiatiefnemer van een theaterstuk over wetenschapsintegriteit.

Alexander Brinkman

1975
Quantummechanica – Supergeleiding
Universiteit Twente

Alexander Brinkman promoveerde in 2003 op zijn onderzoek naar supergeleidende materialen. Hij is een van de jongste hoogleraren van Nederland, dankzij een positie die hij sinds 2011 aan de Universiteit Twente bekleedt. Brinkman doet onder meer onderzoek naar quantumteleportatie. Zijn ontdekking dat magnetische effecten kunnen bestaan op het grensvlak tussen niet-magnetische materialen kreeg grote aandacht. In 2007 werd het werk van Brinkman genoemd in de lijst ‘Top 10 breakthroughs of the year 2007’ van het vakblad Science. Voor zijn onderzoek ontving hij Veni- en Vidi-beurzen en in 2010 kreeg hij de prijs voor beste docent van de Universiteit Twente. In 2011 werd hij lid van De Jonge Akademie. Brinkman heeft meerdere mediaoptredens op zijn naam staan waarin hij de quantummechanica voor het voetlicht brengt, bijvoorbeeld in De Wereld Leert Door.

Eveline Crone

1975
Neurowetenschappen – Ontwikkelingspsychologie
Universiteit Leiden

Eveline Crone is lid van de KNAW en hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Sinds 2005 is ze hoofd van het Brain & Development Laboratorium. Ze onderzoekt hoe kinderen en jongvolwassenen keuzes maken en hoe dit in relatie staat tot de ontwikkeling van de hersenen. Ze gebruikt hiervoor hersenmetingen zoals fMRI en experimenteel psychologische taken. De grootste ontdekking van Crone is de kwetsbare balans tussen emotiehersengebieden en rationele hersengebieden van adolescenten. Naast de kwetsbaarheden van jongvolwassenheid belicht ze de mogelijkheden van de adolescentie, zoals creativiteit en vorming van vriendschappen. In 2008 publiceerde Crone haar boek ‘Het puberende brein’, waarvan meer dan 75 duizend exemplaren zijn verkocht. Ze ontving ERC- en Vicisubsidies, is veelgevraagd spreker en mengt zich regelmatig in het publieke debat – daarvoor ontving ze in 2009 de Huibregtsenprijs.

Ronald Hanson

1976
Quantummechanica – Quantumteleportatie

Technische Universiteit Delft

Ronald Hanson promoveerde cum laude in 2005, werkte daarna twee jaar aan de Universiteit van Californië om in 2012 hoogleraar te worden aan de TU Delft. Hij onderzoekt quantummechanische processen, zoals deeltjes die op twee plekken tegelijk zijn. Hij ontwikkelde technieken waarmee hij elektronen en atomen in diamant kan manipuleren. Recent wist hij informatie over een afstand van drie meter te teleporteren ‒ het volgende doel is een kilometer. Hanson onderzoekt mogelijke nieuwe toepassingen van deze kennis, zoals quantumcomputers en een quantuminternet. Hanson heeft meer dan 60 publicaties op zijn naam staan, waarvan vijf in Nature en vier in Science. In 2010 werd hij lid van de Jonge Akademie. Hanson ontving diverse beurzen en prijzen zoals een VIDI beurs (2007), een ERC Starting Grant (2012) en de Ammodo KNAW Award (2015).

Maaike Kroon

1980
Chemische technologie – Duurzame scheidingsmethoden
Technische Universiteit Eindhoven

Maaike Kroon promoveerde in twee jaar tijd cum laude in de chemische technologie aan de TU Delft. In 2011 startte ze als jongste vrouwelijke hoogleraar van Nederland aan de TU Eindhoven. Daar tuigde ze een onderzoeksgroep op voor onderzoek naar efficiënte scheidingsmethoden om (afval)stromen te zuiveren en waardevolle materialen terug te winnen. Het onderzoek van Kroon vindt onder meer zijn toepassing in het ontzilten van zeewater, het winnen van metalen, het afvangen van kooldioxide en het verwijderen van waterstofsulfide uit biogas. Alle ontwikkelingen zijn gericht op duurzaamheid en verlagen energieverbruik in fabricatie en afvalproductie drastisch. Naast hoogleraar is Kroon boerin met een passie voor duurzaamheid. Als lid van de Jonge Akademie en juryvoorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda zet ze zich in voor wetenschapsbeleid.

Johan van Leeuwaarden

1978
Wiskunde – Complexe netwerken
Technische Universiteit Eindhoven

In minder dan drie jaar promoveerde Johan van Leeuwaarden in 2005 cum laude in de wiskunde. Daarna werd hij adjunct professor aan New York University en aan Columbia University. Sinds 2012 is hij hoogleraar aan de TU Eindhoven. Hij onderzoekt het gedrag van complexe netwerken zoals internet, sociale netwerken en de verspreiding van virussen. Van Leeuwaarden ontving onder meer een Veni-beurs (2006), een ERC Grant (2010) en de internationale Erlang Prize (2012) voor bijdragen aan de kansrekening. Sinds 2015 is hij lid van De Jonge Akademie. Via columns en masterclasses aan middelbare scholieren kweekt hij enthousiasme voor de wiskunde. Van Leeuwaardens doel is het verbeteren van netwerken en hij heeft als motto ‘zonder wiskunde geen technologische welvaart’.

Barbara Vis

1979
Politicologie – Besluitvormingsprocessen
Vrije Universiteit Amsterdam

Barbara Vis studeerde economie en politicologie en promoveerde in 2008 cum laude op een proefschrift over wanneer politici riskante hervormingen in de verzorgingsstaat doorvoeren. Nu doet ze onderzoek naar de houding van politieke actoren tegenover onderwerpen zoals de verzorgingsstaat en militair ingrijpen. Daarbij gebruikt ze inzichten uit verschillende disciplines waaronder de psychologie en gedragseconomie. Vis verkreeg onder meer een Veni- en Vidi-beurs, werd in 2013 benoemd tot hoogleraar en werd in 2014 lid van De Jonge Akademie. Ze schrijft regelmatig bijdragen voor boeken, tijdschriften en blogs om haar passie voor onderzoek over te brengen op het bredere publiek. Binnen- en buitenlandse media benaderen haar vaak om reactie te geven op actuele gebeurtenissen.

Dolf Weijers

1977
Biochemie – Plantenontwikkeling
Wageningen University

Dolf Weijers promoveerde in 2002 na afronding van zijn studie biochemie. Sinds 2012 is hij hoogleraar in de biochemie van plantenontwikkeling aan Wageningen University. Weijers liet als eerste in drie dimensies zien welke wetmatigheden schuil gaan achter plantendelingen. Het hormoon auxine speelt hierbij een centrale rol. Het onderzoek van Weijers is van groot belang voor een betere voedselkwaliteit en betere aanpassing aan een veranderend klimaat. Weijers heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan. Acht keer stond hij in de bladen Nature, Science en Cell. In 2011 ontving hij een ERC Starting Grand, gevolgd door een Vici-beurs in 2015. Via lidmaatschap van De Jonge Akademie zette hij zich in voor de vertaling van wetenschap naar de maatschappij. In 2013 werd hij verkozen tot docent van het jaar van Wageningen University.

 

 

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken