De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

The Roots of Nationalism

15 april 2016

Onlangs is verschenen Lotte Jensen (ed.), The Roots of Nationalism. National Identity Formation in Early Modern Europe, 1600-1815 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016). Dit boek biedt een overzicht van recente theorievorming in de nationalisme studies.

Het beoogt tevens de dichotomie tussen de zogenaamde modernisten, die natievorming als een product van de moderne tijd beschouwen, en de traditionalisten, die menen dat de wortels van nationale identiteitsvorming ouder zijn, te doorbreken. De nadruk ligt op historische continuïteit in plaats van breukmomenten in de geschiedenis, met als doel te laten zien dat de wortels van het nationalisme verder teruggaan dan we doorgaans denken. De case-studies hebben betrekking op verschillende Europese landen (o.a. Spanje, IJsland, Hongarije, Nederland, Rusland, Engeland) en op diverse terreinen (cartografie, historiografie, literatuur). 

Met een inleiding door Lotte Jensen en bijdragen van onder anderen  Azar Gat, David Bell, Andrew Hadfield en Michael Wintle. Preview en inhoudsopgave.

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken