KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 2

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 33, nummer 2, februari 2017

Inhoud:

[PDF volledig nummer]

  Demos

VERKIEZINGSPROGRAMMA’S OVER MIGRATIE: BIJSTELLEN OF DE BEUK ERIN?


 

JOOP HARTOG

Een van de belangrijke thema’s bij de komende Tweede Kamerverkiezingen is de immigratie en de daaraan gerelateerde discussie rond vluchtelingen en asielzoekers. Wat vinden we hierover terug in de verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen? Wat voor beleidsmaatregelen staan zij voor en – misschien nog wel belangrijker – wat is de toonzetting van de programma’s?

[PDF volledig artikel]


 

HOE NEDERLANDERS DENKEN OVER DISCRIMINATIE


 

HARRY VAN DALEN

Discriminatie is een belangrijk thema in de Nederlandse samenleving en zal zeker een rol spelen bij de aanstaande verkiezingen. Vooral op de arbeidsmarkt dichten Nederlanders minderheden en specifieke groepen als ouderen weinig kansen toe. Deze negatieve inschatting van discriminatie op de arbeidsmarkt ligt in Nederland op een veel hoger niveau dan in andere EU-landen. Waarom neemt ons land een uitzonderingspositie in?

[PDF volledig artikel]


 

WELKE KIEZERS ZWEVEN HET MEEST?


 

JAAP OUDE MULDERS

De verkiezingsstrijd van 2012 kenmerkte zich door een nek-aan-nekrace tussen de VVD en de PvdA. Deze partijen trokken dan ook veel zwevende kiezers naar zich toe, die hoopten door een strategische stem Rutte dan wel Samsom het Torentje in te helpen. Toen de VVD en PvdA uiteindelijk met elkaar gingen regeren leken veel van deze strategische stemmers toch niet helemaal tevreden met dat resultaat. Waar zijn zij sindsdien heen gezweefd?

[PDF volledig artikel]


 

COLUMN - INBURGERING


 

HAN ENTZINGER

Eind januari kwam de Algemene Rekenkamer met een rapport over de treurigstemmende resultaten van de inburgering van nieuwkomers. Van degenen die in 2013 inburgeringsplichtig waren geworden, bleek slechts de helft binnen de gestelde termijn van drie jaar geslaagd voor de eindtoets. Het betrof ruim 60 procent van de gezinsmigranten van buiten de EU en bijna 40 procent van de vluchtelingen. Degenen die niet binnen de gestelde termijn slagen, kunnen te maken krijgen met boetes en riskeren dat hun verblijfstitel niet wordt verlengd. Dat klinkt niet bepaald verwelkomend. Onder de kabinetten Rutte I en II zijn de nieuwkomers verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen inburgering. Dat begon al bij minister Verdonk. Ik hoor het haar nog zeggen: “Ze hebben zelf de weg NAAR Nederland gevonden, dan moet het ook lukken zelf de weg IN Nederland te vinden”.

Hoe onjuist is die gedachte gebleken! Sinds enige jaren moet een inburgeringsplichtige nieuwkomer zelf kiezen uit meer dan 160 particuliere aanbieders van cursussen. Hij of zij kan dan bij DUO een lening van duizenden euro’s afsluiten en moet zich vervolgens voorbereiden op niet minder dan zes toetsen, alle binnen drie jaar te halen. Hoogopgeleiden lukt dat meestal nog wel, maar voor laagopgeleiden, laat staan voor (semi-)analfabeten, is dit veel te hoog gegrepen. Toch komen ook die naar Nederland, vooral als vluchteling. Geen wonder dat veel vluchtelingen zo’n slechte start hebben en dat zelfs na tien jaar nog niet de helft van hen aan het werk is, vaak aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Ik pleit ervoor bij de komende kabinetsformatie de inburgering opnieuw op de schop te nemen, ook al is dit voor de zoveelste keer. Laten de partijen die straks het nieuwe kabinet gaan vormen de zaak eindelijk eens serieus opbouwen. Dat betekent onder meer de gemeenten weer een regierol geven bij de inburgering, de cursussen koppelen aan stageplekken bij bedrijven of andere instellingen, de prijs ervan aanzienlijk verlagen, en de eindverantwoordelijkheid voor de inburgering bij het ministerie van OC&W leggen. Die hebben immers het meeste verstand van onderwijs.

Han Entzinger is emeritus hoogleraar migratie- en integratiestudies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

[PDF column]

[PDF volledig nummer]

Kruimelpad:
  1. Home
  2. DEMOS
  3. Jaargang 2017


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken