KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Nummer 1

Demos, bulletin over bevolking en samenleving, jaargang 34, nummer 1, januari 2018

Inhoud:

pdf

  Demos

 

WERKGEVERS BEZORGD OVER LANGER DOORWERKEN


 

JAAP OUDE MULDERS, KÈNE HENKENS & HARRY VAN DALEN

Door andere regels rondom werk en pensionering werkt vrijwel iedereen langer door dan vroeger. Dit heeft niet alleen gevolgen voor werknemers, maar ook voor werkgevers, die te maken krijgen met een vergrijzend personeelsbestand en de noodzaak om oudere werknemers productief en gemotiveerd aan het werk te houden. Nieuw NIDI-onderzoek laat zien dat werkgevers in de afgelopen acht jaar veel actiever zijn geworden als het gaat om duurzame inzetbaarheid.

[Lees het volledige artikel / PDF]


 

DE DEMOGRAFISCHE STAAT VAN NOORD-KOREA


 

HARRY VAN DALEN

Noord-Korea – officieel de Democratische Volksrepubliek Korea – is de laatste totalitair geregeerde communistische staat. Het land is veel in de media, maar wat weten we eigenlijk over de demografie van Noord-Korea? En hoe verhoudt hun gezondheid en welvaart zich tot die van hun buurland Zuid-Korea?

[Lees het volledige artikel / PDF]


 

NIEUWE CBS BEVOLKINGSPROGNOSE


 

COEN VAN DUIN

Inwonertal blijft stijgen door migratie en medische vooruitgang

Op 19 december kwam de nieuwe bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit. De prognose kijkt vooruit tot 1 januari 2060, een datum die, volgens diezelfde prognose, 54 procent van de huidige inwoners van Nederland nog mee gaat maken. Hoe ziet de Nederlandse bevolking er tegen die tijd uit?

[Lees het volledige artikel / PDF]


 

COLUMN - UNIFORME AOW-LEEFTIJD IS ACHTERHAALD


 

JOOP SCHIPPERS

De rust aan het AOW-front is nog lang niet teruggekeerd. Aanvankelijk verliep de besluitvorming over de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar en de koppeling aan de levensverwachting zonder veel politieke opwinding. Pensioenfondsen pasten ook hun regels aan en de gemiddelde feitelijke leeftijd waarop werkenden de arbeidsmarkt verlieten ging verder omhoog. Toch blijft het rommelen. NIDI-onderzoek toonde onvrede onder ouderen die hun aanvankelijke pensioenplannen in duigen zagen vallen, veel oudere werknemers vrezen de 67 jaar niet te halen en ook werkgevers maken zich zorgen over hoe zij ouderen productief aan de slag kunnen houden. Velen komen, nu de koene besluiten van enkele jaren geleden geëffectueerd worden, er achter hoe drastisch de ingreep wel was. Ook blijken nu de (ongewenste) neveneffecten: laag opgeleiden redden het vaak niet met hun gezondheid, maar kunnen zich financieel geen eerdere uittrede veroorloven, terwijl hoger opgeleiden vaak wel de financiële ruimte hebben om een paar jaar voor de officiële pensioenleeftijd te stoppen of eventueel voor deeltijdpensioen te kiezen. Daarmee ligt opnieuw de vraag op tafel of een uniforme pensioenleeftijd in deze tijd nog wel gewenst is. Het gelijk behandelen van ongelijke gevallen – laag opgeleiden die bijvoorbeeld op hun 15de zijn begonnen versus hoogopgeleiden die pas rond hun 25ste op de arbeidsmarkt kwamen – leidt onvermijdelijk tot scheve en als onrechtvaardig gepercipieerde uitkomsten. Iedereen bijvoorbeeld 45 jaar laten werken, is een principe dat beter past bij de feitelijke mogelijkheden van mensen en (daarmee) sterker appelleert aan hun rechtvaardigheidsgevoel dan de uniforme pensioenleeftijd die we tot dusver kennen. Natuurlijk vragen praktische problemen als registratie en hoe jaren van werkloosheid of zorg voor kinderen te behandelen om een oplossing. Maar die praktische problemen zouden een beter AOW-principe niet in de weg mogen staan.

Joop Schippers is hoogleraar Arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht.

[PDF column]


 

pdf PDF volledig nummer
Kruimelpad:
  1. Home
  2. DEMOS
  3. Jaargang 2018


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken