KNAW

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Het NIDI Pensioen Onderzoek

Foto: Roel Wijnants/Flickr.com [Foto: Roel Wijnants/Flickr]

 

Het NIDI is in 2015 samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gestart met een groot meerjarig onderzoek onder oudere werknemers: het NIDI Pensioen Panel Onderzoek. Aan de eerste ronde van dit onderzoek werd deelgenomen door circa 6.800 werknemers van 60 jaar en ouder aangesloten bij drie grote pensioenfondsen in Nederland. De pensioenfondsen vertegenwoordigen de sectoren overheid, onderwijs, zorg, welzijn en bouw. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het pensioneringsproces en de krachten die daarop van invloed zijn. Hierbij is er onder andere ook aandacht voor de rol van de partner. Hoe kijkt die aan tegen pensionering van de werknemer? En als de partner ook werkt: is er een wens om het de pensionering op elkaar af te stemmen, en zo ja welke belemmeringen komt men daarbij tegen?

In de zomer van 2018 vindt een tweede ronde van dit onderzoek plaats. Er wordt een vragenlijst gestuurd naar alle deelnemers uit 2015. Een groot deel van de mensen zal nog steeds werkzaam zijn. Van hen willen we graag weten waar men zoal tegen aanloopt en hoe moeilijk of gemakkelijk het was om zich aan te passen aan de hogere pensioenleeftijd. Een ander deel is inmiddels gestopt met werken. Van hen willen we graag weten hoe de overgang van werk naar pensioen wordt ervaren, en hoe men de tijd invult sinds men is gestopt met werken. Ook nu weer is er aandacht voor de mening en ervaringen van de partner.

Naast het onderzoek onder werknemers heeft het NIDI in 2017 een onderzoek gehouden onder werkgevers. Het onderzoek had als doel om de praktijken van organisaties omtrent langer doorwerken van oudere werknemers in kaart te brengen. Ruim 1.350 organisaties namen deel aan dit onderzoek. Het onderzoek past in een reeks eerder NIDI-onderzoek onder werkgevers, waarvan de vorige editie in 2009 plaatsvond.

 

Foto: Pug50/Flickr.com [Foto: Pug50/Flickr]

Samenstelling & redactie

NIDI Work and Retirement theme group

Lees meer

Hanna van Solinge (2018),
Het belang van een goed afscheid met pensioen. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 34 (6), p. 8.
Jaap Oude Mulders, Kène Henkens & Harry van Dalen (2018),
Werkgevers bezorgd over langer doorwerken. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 34 (1), p. 1-4.
Kène Henkens & Hanna van Solinge (2017),
Oudere werknemer komt met mantelzorg in het gedrang. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 33 (10), p. 4-6.
Maria Eismann & Kène Henkens (2017),
Tegelijk met pensioen? Demos: bulletin over bevolking en samenleving 33 (7), p. 1-4.
Hanna van Solinge & Kène Henkens (2016),
Doorwerken na pensioen vooral populair in hogere functies. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 32 (5), p. 7.
Kène Henkens, Hanna van Solinge, Marleen Damman & Ellen Dingemans (2016),
Langer doorwerken valt nog niet mee. Demos: bulletin over bevolking en samenleving 32 (2), p. 1-4.Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken