De Jonge Akademie

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Pagina-navigatie:

Huiskamer van de wetenschap

In het najaar van 2018 lanceert De Jonge Akademie een online platform over mores op de wetenschappelijke werkvloer.

Alvast een voorproefje van de thema’s die aan bod gaan komen: diversiteit en auteurschap.

Belle Derks over diversiteit

Stefan van der Stigchel over auteurschap

De mores, methoden, gewoonten en gebruiken van wetenschapsbeoefening verschillen niet alleen sterk van vakgebied tot vakgebied, maar zijn vaak ook impliciet. Deze ongeschreven regels zijn belangrijk, maar ook lastig te doorzien voor jonge wetenschappers. Toch krijgt elke startende onderzoeker bij zijn/haar ontwikkeling tot onafhankelijk wetenschapper of groepsleider onvermijdelijk te maken met een aantal algemene vakgebiedsoverschrijdende, wetenschapsbrede  vragen rond bijv. zorgvuldige wetenschapsbeoefening en integriteit, academische cultuur, methodegebruik en dataanalyse, carriereontwikkeling en competitie, internationalisering en outreach.

Gebrek aan formele opleiding/begeleiding in deze aspecten en de subjectiviteit van de directe omgeving als het gaat om best research practices, kunnen leiden tot onzekerheid of verkeerde keuzes. Er is daarom behoefte aan een breed, toegankelijk en veilig platform waar gebiedsoversteigende uitwisseling mogelijk is van deze best-practices, waar toegang is tot informatie/lesmateriaal hierover en waar op vertrouwelijke manier vragen kunnen worden uitgezet en issues worden gesignaleerd. Zo’n platform willen met de 2016 lichting van de Jonge Akademie vorm gaan geven in dit project. Met dit platform willen we niet alleen de dilemma’s rond zorgvuldig onderzoek inzichtelijk maken, maar ook praktisch (les)materiaal en persoonlijke contacten aanreiken om early-career wetenschappers in staat te stellen om betere keuzes te maken in hun onderzoek, carriere en leiderschapsontwikkeling. We willen weg van een onderzoekscultuur van ‘zo doen we het nu eenmaal hier’, naar een meer open discussie over wetenschapsbeoefening. Het is hierbij van belang dat door de Huiskamer van de Wetenschap op te zetten als (deels) open online platform, ook het publiek direct kennis kan nemen van deze discussie en de wil om met jonge onderzoekers stappen te maken als het gaat om transparatie, intergriteit, zorgvuldigheid, etc.

Het project bestaat uit twee delen:

  1. een rondreizende huiskamer, en
  2. een digitale huiskamer.

Reizende Huiskamer

De rondreizende huiskamer, bestaand uit banken/schemerlamp/vloerkleed/IPads kan ingezet worden als ‘stand’ op relevante congressen, waarbij zowel gedacht wordt aan thematische congressen, vakinhoudelijk congressen met groot bereik, als publiek-wetenschappelijke uitwisselingen. DJA aanvragers zullen dan optreden als standhouders en het project op deze manier uitdragen.

huiskamer 2017

Het eerste congres waar de rondreizende Huiskamer van de Wetenschap werd gepresenteerd, was het ECDP in Utrecht (woensdag 30 augustus t/m vrijdag 1 september 2017). DJA-lid Rens van der Schoot gaf daar o.a. een presentatie over auteurschap.

Zie hier voor een indruk van het Huiskamer-programma tijdens het ECDP.

Wil jij ook de Huiskamer op jouw congres? Neem dan op met het secretariaat van De Jonge Akademie.

Impressie ‘Living Room of Science’

Impressie 'Living Room of Science’ op Vimeo.

Presentatie ‘Living room of science'

Presentatie 'Living room of science’ op Vimeo.

Digitale Huiskamer

Still animatie Life among scientistsLater in het najaar van 2017 lanceert De Jonge Akademie een online platform over mores op de wetenschappelijke werkvloer. Deze website zal ruimte bieden aan informatie, vragen/stellingen en discussies rond thema’s als auteurschap, publicatiedruk, balans werk/privé, academische carrière, Open Science, internationalisering, diversiteit, academische cultuur etc.Deze website zal ruimte bieden aan informatie, vragen/stellingen en discussies rond thema’s als auteurschap, publicatiedruk, balans werk/privé, academische carrière, Open Science, internationalisering, diversiteit, academische cultuur et cetera. Daarnaast zal De Jonge Akademie op congressen presentaties en discussies houden over die mores.

Kruimelpad:
  1. Home
  2. Projecten
  3. Projecten

Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken